Anexa  I

la contractul de finanţare nr……/………………

 

Formular A3.1: Planul de realizare a proiectului

 


Programul 

Capacităţi  / Modul III

Tipul proiectului

PSI - Proiecte de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Acronimul Propunerii

AS-LAGUNA

Numărul Propunerii

Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

- Structură cadru-

 

 

 

 

Anul

 

 

Etape/ Activităţi/ Parteneri

 

Încadrare

conform

schemei de

ajutor de

stat***)

 

 

Termene

 

Rezultate/

documente de prezentare a rezultatelor

 

Necesar resurse umane

(om×luna)

 

 

Necesar resurse financiare*)

(Valoare)

 

 

Categorii de cheltuieli conform HG 1579/2002**),

 

 

 

Total

Din care

 

A #)

B ##)

C ###)

A #)

B ##)

C ###)

2009

Etapa I

 

15.12.2009

Raport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate I.1/IFIN-HH

A1.1, A1.2

 

 

3.6

115

115

 

 

1.1 - 19,55; 7.5 - 86,00; 14,1 - 3,60; 14.2 - 1,19; 14.3 - 1,66; 14.13 - 3,00

 

 

 

 

Activitate I.2/UB

A1.1, A1.2

 

 

5.2

35

35

 

 

1.1 – 28.05; 14.1 – 3.60; 14.2 – 1.19; 14.3 – 1.66; 14.13 – 0.50

 

 

 

2010

Etapa II

 

30.09.2010

Raport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate II.1/IFIN-HH

A1.1, A1.2

 

 

18.3

120

120

 

 

1.1 – 99.00; 14,1 – 12.00; 14.2 – 2.50; 14.3 – 3.50; 14.13 - 3,00

 

 

 

 

Activitate II.2/UB

A1.1, A1.2

 

 

2.0

30

30

 

 

1.1 – 11.00; 14,1 – 12.00; 14.2 – 2.50; 14.3 – 3.50; 14.13 - 1,00

 

 

 

  *) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**) Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 şi valoarea în mii lei a acestora

***) Încadrarea se va face în conformitate cu Anexa 4 la Pachetul de informaţii, ţinând cont de tipurile şi de scopul activităţilor desfăşurate.

 #) Finanţare din buget program;             ##) Finanţare din alte surse interne (naţionale);       ###) Finanţare din surse externe (UE, etc)

 

 

                Director General IFIN-HH,                                                                                                                RECTOR UB,

 

                Dr. Nicolae Victor Zamfir                                                                                                                  Prof. Dr. Ioan Panzaru

 

                Director de proiect                                                                                                                               Resp. stiintific UB

 

CS 2 R. Margineanu                                                                                                                           Prof. Dr. Alexandru Jipa

 


 

Formular A3.2: Cronologia activităţilor

 

 


Programul 

Capacităţi  / Modul III

Tipul proiectului

PSI - Proiecte de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Acronimul Propunerii

AS-LAGUNA

Numărul Propunerii

Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

 

 

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI – Durata de realizare / activităţi

Denumirea proiectului Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

Obiectiv/ activităţi *

2009

2010

 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Obiectiv 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate I.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate I.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate II.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate II.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Activităţile corespund cu cele din formularul A3.1

 

                                                Director General IFIN-HH,                                                                                                                RECTOR UB,

 

                                                Dr. Nicolae Victor Zamfir                                                                                                                  Prof. Dr. Ioan Panzaru

 

                                                Director de proiect                                                                                                                               Resp. stiintific UB

 

CS 2 R. Margineanu                                                                                                                           Prof. Dr. Alexandru Jipa

 


Anexa I - / Formular B

Proiect de finanţare a participării la proiecte internaţionale

 

 

Programul

Capacităţi  / Modul III

Tipul proiectului

PSI - Proiecte de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Acronimul propunerii

AS-LAGUNA

Numărul propunerii

Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

 

B - DESCRIEREA PROPUNERII DE PROIECT

 

 

1. Date generale despre PROIECT

1.1. Titlul complet al propunerii de proiect: Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

1.2. Acronimul proiectului: AS-LAGUNA

1.3. Obiectivul general al proiectului: sustinerea participarii romanesti la proiectul FP7 LAGUNA DS

1.4. Domeniul CDI în care se încadrează (conform strategiei naţionale): 10.6 Domenii de graniţă (modelarea proiectelor fizice, chimice, biologice şi geologice, monocompozite, fizica interiorului pământului, a mediului şi spaţiului cosmic)

 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Dovada necesităţii realizării proiectului. Încadrarea sa în domeniile prioritare de cercetare ale PNII. Analiza obiectivelor şi avantajelor scontate

UE investeste sume importante in proiecte de cercetare ambitioase si sisteme de masura de mare sensibilitate amplasate in subteran, vizand cercetarea Universului. In acest domeniu, UE este in competitie directa su SUA si Japonia, tari care au investit si investesc sume de ordinul miliardelor de dolari in experimente de acest fel. In ultimi ani, cercetatorii din UE isi propun stabilirea conditiilor pentru construirea in subteran a unui megadetector de 105-106m3. Pentru atingerea acestui scop, a acceptat finantarea proiectului FP7-INFRASTRUCURES -2007 212343 „Design of a pan-European Infrastructure for Large Apparatus studying Grand Unification and Neutrino Astrophysics” In acest proiect sunt vizate 7 laboratoare subterane din Europa aflate in: Marea Britanie, Franta, Spania, Finlanda, Italia, Polonia si Romania. In consortiul de cercetare participa 21 de institutii, (8 universitati, 9 institute de cercetare intre care si IFIN-HH, 4 IMM-uri si 5 universitati afiliate printre care si UB).

Programul stiintific al Colaborarii LAGUNA urmareste: Testarea Teoriilor de Mare Unificare (TMU), Astrofizica neutrinilor si implicatiile acestora pentru stiinta, educatie si societate.

Detectia evenimentelor foarte rare in mega-detectori va permite cautarea dezintegrarilor protonului cu o sensibilitate fara precedent in raport cu toate experimentele existente.

Dezintegrarea protonului reprezinta consecinta generica cea mai direct verificabila a TMU. Detectarea dezintegrarii protonului implica in fapt: i) Noi simetrii fundamentale intre cuarci si leptoni, si atunci o explicatie a numarului identic al acestora; ii) Explica sarcina electrica a fermionilor fundamentali; iii) Reprezinta un ghid pentru modelele de masa pentru fermioni si problema amestecului; iv) Motivatie pentru modelele supersimetrice (SUSY) si predictii pentru materia intunecata; v) Motivatie pentru modelele de tip see-saw si masele foarte mici ale neutrinilor.

Mega-detectorii subterani reprezinta o oportunitate pentru noua generatie de programe de fizica

pentru studiul neutrinilor pentru ca: i) Vor fi efectuate studii de precizie ridicata pentru procesele de fuziune termonucleara din Soare utilizand neutrini solari; ii) Vor fi testate modele geofizice pentru neutrini (neutrini proveniti din crusta terestra); iii) Va detecta neutrini galactici proveniti din exploziile supernovelor, vor fi intelese exploziile stelare si vor fi clarificate proprietati ale neutrinilor; iv) Va permite studii de oscilatiile neutrinilor pentru baze lungi (sute - mii de km) de oscilatie.

In proiectul LAGUNA pentru detectia de astroparticule sunt analizati 3 tipuri de detectori: cu apa MENPHYS, cu scintilator lichid LENA si cu argon lichid GLACIER.

In acest proiect sunt in competitie 7 laboratoare subterane din Marea Britanie, Franta, Italia, Spania, Polonia si Romania. Avantajul minei Unirea consta in faptul ca excavatia exista deja. Dezavantajul consta in aceea ca este relativ aproape de suprafata, doar 208 m adancime fizica. Mentionam ca nici unul din celelalte laboratoare nu are volumul necesar, urmand ca acesta sa fie excavat in cazul castigarii proiectului de catre o alta tara, alta decat Romania. Un detector de argon lichid de dimensiunea ceruta, impreuna cu toate anexele sale reprezinta o investitie de minim 500 milioane EURO si, pe termen lung, un progam de cercetare extins pe circa 30 de ani. Director de proiect este Prof. Dr. Andre Rubbia de la ETH Zurich.

Prezentul proiect se incadreaza in directiile prioritare de cercetare ale PNII, domeniul de cercetare 8 – „Spatiu si securitate”

 

2.2. Referinţe despre interesul comun existent al ţărilor partenere pentru proiectul propus şi justificarea necesităţii de colaborare cu celelalte echipe de cercetare

In consortiul format sunt institutii de cercetare, IMM-uri si universitati din 9 tari europene: Elevetia, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Franta, Finlanda, Polonia si Romania. In competitie se afla 7 laboratoare subterane aflate in Marea Britanie, Spania, Italia, Franta, Finlanda, Polonia si Romania.

Prin semnarea documentelor „Grant Agreement” si „Consortium Agreement”, toate institutiile participante si-au arat dorinta de a participa la acest proiect. Informatii despre dorinta de participare a tarilor partenere la acest proiect se gasesc pe internet, mentionam printre altele urmatoarele site-uri:

http://laguna.ethz.ch:8080/Plone, http://indico.in2p3.fr/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=402, http://www.ifj.edu.pl/dept/no1/nz16/agnieszka/index.php?page=cv, http://209.85.129.132/search?q=cache:gEJ1mYKepMwJ:nwg.phy.bnl.gov/~diwan/nwg/fnal-bnl/sep16-17-2006/Rubbia_FNAL-BNL_f.ppt.pdf+LAGUNA+Poland+Zalewska&cd=5&hl=en&ct=clnk,

Acest proiect este impartit in patru pachete de lucru, WP1 – managementul proiectului, WP2 – proiectarea cavitatii si construirea detectorului, WP3 – siguranta, mediu inconjurator si impact socio economic si WP4 -  realizari stiintifice si perspective. Participarea IFIN-HH si UB la acest proiect presupune ca institutiile romanesti sa contribuie cu date si informatii din domenii diverse, toate avand ca scop realizarea la sfarsitul proiectului a studiului de prefezabilitate cu privire la amplasarea unui megadetector, in cazul minei Unirea din Slanic-Prahova, cu argon lichid.

 

2.3. Nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţei în cercetare pe plan naţional şi internaţional în ţările partenere în domeniul proiectului propus (se anexează o listă cu bibliografia relevantă, maxim 20 de lucrări)

Pe plan national, pana la proiectul FP7 LAGUNA DS, nu s-a pus problema construirii si exploatarii unui megadetector de particule elementare amplasat in subteran. Pe plan international exista deja o vasta experienta in Japonia unde au fost construiti primii megadetectori cu apa Kamiokande si Superkamiokande. Este de notorietate ca detectia neutrinilor proveniti din supernova SN-1987A cu ajutorul detectorului Kamiokande a condus la acordarea premiului Nobel pentru fizica in 2002. In SUA si UE abia acum se pune problema construirii unui astfel de megadetector. Abordarile sunt diferite in SUA si UE in ceea ce priveste forma posibila a megadetectorului. In SUA spre exemplu, detectorul cu argon lichid propus a se construi este de forma paralelipipedica, iar in UE este de forma cilindrica. O foarte scurta lista de publicatii pe acest domeniu este prezentata in continuare.

1.                   A. Badertscher, L. Knecht, M. Laffranchi, A. Marchionni, G. Natterer, P. Otiougova, F. Resnati, A. Rubbia, “Construction and operation of a Double Phase LAr Large Electron Multiplier Time Projection Chamber”, To appear in the proceedings of 2008 IEEE Nuclear Science Symposium (NSS) and Medical Imaging Conference (MIC) and 16th International Workshop on Room-Temperature Semiconductor X-Ray and Gamma-Ray Detectors (RTSD), Dresden, Germany, 18-25 Oct 2008. e-Print: arXiv:0811.3384 [physics. ins-det]

2.                   A. Anokhina et al. [OPERA Collaboration], “Study of the effects induced by lead on the emulsion films of the OPERA experiment,” JINST 3 (2008) P07002 [arXiv:0805.0123 [physics. ins-det]].

3.                   A. Anokhina et al. [OPERA Collaboration], “Emulsion sheet doublets as interface trackers for the OPERA experiment,” JINST 3 (2008) P07005 [arXiv:0804.1985 [physics. ins-det]].

4.                   N. Abgrall et al., [NA61/SHINE Collaboration], “Report from the NA61/SHINE experiment at the CERN SPS,'' CERN-ANNUAL-REPORT-2007

5.                   N. Abgrall et al. [NA61 Collaboration], “Calibration and analysis of the 2007 data,” CERN-SPSC-SR-033

6.                   J. Ellis, N. Harries, A. Meregaglia, A. Rubbia and A. Sakharov, “Probes of Lorentz Violation in Neutrino Propagation,” Phys. Rev.D 78 (2008) 033013 [arXiv:0805.0253 [hep-ph]].

7.                   N. E. Mavromatos, A. Meregaglia, A. Rubbia, A. Sakharov and S. Sarkar, “Quantum-Gravity Decoherence Effects in Neutrino Oscillations: Expected Constraints From CNGS and J-PARC, ''Phys. Rev. D 77 (2008) 053014 [arXiv:0801.0872 [hep-ph]].

8.                   A. Badertscher et al., “A Possible Future Long Baseline Neutrino and Nucleon Decay Experiment with a 100 kton Liquid Argon TPC at Okinoshima using the J-PARC Neutrino Facility,” arXiv:0804.2111 [hep-ph].

9.                    A. Meregaglia and A. Rubbia, “Neutrino Oscillations With A Next Generation Liquid Argon TPC Detector in Kamioka or Korea Along The J-PARC Neutrino Beam,” arXiv:0801.4035 [hep-ph].

10.                 A. Rubbia and A. Sakharov, “Polarization measurements of gamma ray bursts and axion like particles,” arXiv:0809.0612 [hep-ph].

11.                T. Kajita, S. B. Kim and A. Rubbia, “Summary of the 3rd International Workshop on a Far Detector in Korea for the J-PARC Beam,” arXiv:0808.0650 [hep-ph]. 2008

12.                T. Enqvist,_, A. Mattila, V. Fohra, T. Jamsenc, M. Lehtola, J. Narkilahti, J. Joutsenvaara, S. Nurmenniemi, J. Peltoniemi, H. Remes, J. Sarkamob, C. Shena, I. Usoskinc Measurements of muon flux in the Pyhasalmi underground laboratory, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 554 (2005) 286–290

13.                Search for Neutrinos from GRB 080319B at Super-Kamiokande, The Super-Kamiokande Collaboration, Astophys. J. 696, 10 (2009), arXiv:0903.0624

14.                Kinematic reconstruction of atmospheric neutrino events in a large water Cherenkov detector with proton identification, The Super-Kamiokande Collaboration, arXiv:0901.1645

15.                First Study of Neutron Tagging with a Water Cherenkov Detector, The Super-Kamiokande Collaboration, arXiv:0811.0735

16.                Solar neutrino measurements in Super-Kamiokande-II, The Super-Kamiokande Collaboration, Phys. Rev. D 78, 032002 (2008), arXiv:0803.4312, Pertinent SK information

17.                Search for Matter-Dependent Atmospheric Neutrino Oscillations in Super-Kamiokande, The Super-Kamiokande Collaboration, Phys. Rev. D 77, 052001 (2008) , hep-ex/arXiv:0801.0776

18.                H. Falcke, W.D. Apel, F. Badea, L. Bahren, K. Bekk, A. Bercuci, M. Bertaina, P.L. Biermann, J. Blumer, H. Bozdog, I.M. Brancus, S. Buitink, M. Bruggemann, P. Buchholz, H. Butcher, A. Chiavassa, K. Daumiller, A.G. de Bruyn, C.M. de Vos, F. Di Pierro, P. Doll, R. Engel, H. Gemmeke, P.L. Ghia, R. Glasstetter, C. Grupen, A. Haungs, D. Heck, J.R. Horandel, A. Horneffer, T. Huege, K.H. Kampert, G.W. Kant, U. Klein, Y. Kolotaev, Y. Koopman, O. Kromer, J. Kuijpers, S. Lafebre, G. Maier, H.J. Mathes, H.J. Mayer, J. Milke, B. Mitrica, C. Morello, G. Navarra, S. Nehls, A. Nigl, R. Obenland, J. Oehlschlager, S. Ostapchenko, S. Over, H.J. Pepping, M. Petcu, J. Petrovic, S. Plewnia, H. Rebel, A. Risse, M. Roth, H. Schieler, G. Schoonderbeek, O. Sima, M. Stumpert, G. Toma, G.C. Trinchero, H. Ulrich, S. Valchierotti, J. Van Buren, W. Van Cappellen, W. Walkowiak, A. Weindl, S. Wijnholds, J. Wochele, J. Zabierowski, J.A. Zensus, D. Zimmermann, Detection and imaging of atmospheric radio flashes from cosmic ray air showers. 2005, Nature 435, 313-316

19.                B. Mitrica, I. M. Brancus, H. Rebel, J. Wentz, A. Bercuci, G. Toma, C. Aiftimiei, M. Duma, Experimentally guided Monte Carlo calculations of the atmospheric muon and neutrino flux. Nucl. Phys. Proc. Suppl. 151: 295-298, 2006

 

2.4. Desfăşurarea în timp a proiectului şi rezultatele estimate, prezentate pe etape. Descrierea activităţilor fiecărei echipe de cercetare cu evidenţierea contribuţiei fiecărui partener

 

Etapa I – Studii privind atenuarea miuonilor atmosferici in zacamantul de sare de la Slanic-Prahova

Activitatea I.1/IFIN – Determinarea fluxului de miuoni in subteran

Activitatea I.2/UB - Limite ale sectiunii eficace de interactie hadron-hadron, hadron-nucleu, lepton-hadron, lepton-nucleu, si nucleu-nucleu la energii ultrainalte

 

In aceasta etapa avem in vedere cartografierea in mwe a grosimii stratului de sare si roca aflat deasupra minei Unirea din Slanic Prahova, suprafata minei fiind de circa 70000 m2. Masurarile de miuoni se vor efctua intr-un numar de 8-10 puncte in acest spatiu. Datele astfel obtinute vor fi folosite impreuna cu evaluarea limitelor sectiunilor eficace de interactie pentru hadron-hadron, hadron-nucleu, lepton-hadron, lepton-nucleu, si nucleu-nucleu la energii ultrainalte, pentru a stabili dimensiunile minime ale unui detector pentru o rata de numarare rezonabila. Datele obtinute din masurarea fluxului de miuoni in subteran vor fi folosite pentru a fundamenta din punct de vedere stiintific alegerea tipului de detector optim pentru adancimi relativ mici, sub 1000mwe. Tot in aceasta etapa vom obtine parametrii de roca, necesari in calculul unei cavitati de mari dimensiuni, de circa 45m inaltime, 80m lungime si 80m latime, cavitate necesara amplasarii detectorului GLACIER de forma cilindrica cu diametrul de 75m si inaltimea de 30m.

 

Etapa II – Studiu de prefezabilitate privind amplasarea experimentului LAGUNA in mina Unirea din Slanic-Prahova

Activitatea II.1/IFIN – Conditii de amplasare a experimentului in subteran

Activitatea II.2/UB – Stabilirea configuratiei optime de detectie

In aceasta etapa avem in vedere stabilirea conditiilor in care un megadetector sau un sistem de mai multi megadetectori cu argon lichid (masa totala circa 100000 tone) pot fi amplasati in subteran din punct de vederfe tehnic si experimental si, de asemenea, stabilirea configuratiei optime de lucru a acestora. Totodata, pentru ca un astfel de sistem sa lucreze, este necesara amplasarea la suprafata a sistemelor suport pentru lichefierea si purificarea argonului si a infrastructurii de transfer. Se va studia amplasarea topografica a detectorilor in cavitate pentru a obtine volumul maxim posibil de detectie. De asemenea vom analiza tipurile de experimente si rezultatele stiintifice care ar putea rezulta din acest experiment. Un aspect important care va fi rezolvat este legat de proiectarea unei cavitati de mari dimensiuni si mijloacelor de sustinere ingineresti a acesteia anterior perioadei de derulare a experimentului.

 

2.5. Stadiul propunerii de colaborare: există un acord de colaborare privind prezentul proiect, între instituţiile partenere (anexat); există lucrări în derulare privind prezentul proiect sau privind subiecte similare (vor fi menţionate); există acceptul de principiu al partenerilor străini pentru iniţierea prezentului proiect (anexat)

IFIN-HH si UB au semnat documentele de parteneriat la proiectul FP7 - 212343 LAGUNA DS, respectiv „Grant Agreement” si „Consortium Agreement”.

Alte lucrari de cercetare privind prezentul proiect nu exista.

 

2.6. Modalităţi şi posibilităţi de înregistrare şi anunţare a rezultatelor colaborării:                publicaţii, rapoarte, patente comune, know-how, prototipuri, altele (precizaţi)        

Rezultatele activitatilor de cercetare obtinute din prezentul proiect se vor publica in reviste stiintifice cotate ISI din tara si strainatate. De asemenea, aceste rezultate vor fi prezentate in cadrul intalnirilor periodice ale membrilor consortiului de cercetare, conform cu graficul de derulare a poietului FP7 - 212343 LAGUNA DS. Rezultatele vor fi prezentate la conferinte si workshopuri din tara si strainatate. Va fi realizata si o pagina WEB in care vor fi prezentate contributia si oferta Romaniei pentru experimentul LAGUNA.

 

 

 

3. PLANUL DE FINANŢARE

Se vor defalca categoriile de cheltuieli eligibile pe activităţi, etape de realizare şi ani de cooperare.

 

Categorii de cheltuieli

 

 

2009 Etapa I

2010 Etapa II

 

IFIN-HH Activ. I.1

UB Activ. I.2

IFIN-HH Activ. I.1

UB Activ. I.2

1.1

19,55

28,05

99,00

11,00

7.5

86,00

 

 

 

14,1

3,60

3,60

12,00

12,00

14.2

1,19

1,19

2,50

2,50

14.3

1,66

1,66

3,50

3,50

14.13

3,00

0,50

3,00

1,00

total

115,00

35,00

120,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa  2 - / Formular A1

Formular A1: Informaţii financiare generale despre propunerea de proiect

 

Programul  <<Capacităţi>>


Modulul

III

Tipul proiectului

PSI - Proiecte de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Titlul complet al propunerii

Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

A1 - INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT1)

 

Acronimul propunerii

AS-LAGUNA

Domeniul prioritar de cercetare – COD)

10.6

Anul începerii proiectului

2009

Anul finalizării proiectului

2010

Durata (luni)

19

 

Parteneri implicaţi în proiect                                                                                                                                                                                                                                mii lei

 

 

Numele abreviat al organizaţiei

 

Tip organizaţie

Fonduri solicitate

de la bugetul programului

Fonduri din surse

de finanţare, altele decât cele de la bugetul programului

 

Costuri totale

 

Surse proprii

Alte surse

Conducător de proiect

IFIN-HH

INCD

a)

a)

a)

a)

b)          115

b)

b)

b)                 115

c)           120

c)

c)

c)                  120

 

Partener 1

UB

UNI

a)

a)

a)

a)

b)             35

b)

b)

b)                    35

c)             30

c)

c)

c)                    30

 

TOTAL

a)

a)

a)

a)

b)           150

b)

b)

b)                  115

c)           150

c)

c)

c)                   120

Fonduri solicitate de la bugetul programului din total (%)

100

Pondere fonduri alocate pentru achiziţii din total buget program  (%)

0

Fonduri alocate din alte surse de finanţare din total  (%)

0

Total fonduri solicitate de la bugetul programului

300

Propunerea de proiect reprezintă o continuare a unor lucrări care au fost finanţate în cadrul altui program. În caz afirmativ, se vor indica, pe o pagina separată care se va anexa prezentei propuneri,  programul, anul, titlul lucrărilor respective şi fondurile din care au fost finanţate.

DA

NU

 

NU

a) în anul 2008; b) în anul 2009; c) în anul 2010 (unde este cazul)


 


Anexa  2 - / Formular A2

 

Formular  A2:  Profilul organizaţiilor participante la proiect

Programul  <<Capacităţi>>


Modulul

III

Tipul proiectului

PSI Proiecte de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Titlul complet al propunerii

Acţiuni suport privind contribuţia României la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

A2 - PROFILUL ORGANIZAŢIEI PARTICIPANTE LA PROIECT

(câte un formular pentru fiecare organizaţie participantă)

Informatii legale despre Organizaţia participantă

Rol/ funcţie

 

Tip organizaţie

UNI

Tip persoană juridică

Instituţie publică

Denumirea completă a organizaţiei

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Numele abreviat

UB

Cod fiscal/CUI

4505502

Activitate principală (CAEN)

8542;72

Domeniul ST (UNESCO)

 

Banca si nr. de cont/subcont

Trezorerie Sector 5

RO68TREZ7055003XXX000088

Capital social / Patrimoniu, (mii lei)

246476,650

Cifra de afaceri  (total venituri) (din bilanţul contabil, în mii lei ) 290381,37307

Pondere venituri din CD în cifra de afaceri (în total venituri) (%) 15,27

Total cheltuieli de inovare (mii lei)

Investiţii în infrastructura CD, (mii lei)

13584,298

Estimat (anul curent)

24715,313

Personal angajat

în producţie

în CD

în marketing/ desfacere

în administraţie

Total

2445

1028

-

671

Studii superioare

1728

998

-

72

Cercetători

-

703

-

-

Doctori

999

686

-

9

Sediul social

Localitatea

Bucureşti

Judet/Sector

Sector 5

Strada /nr.

Bd-ul M. Kogălniceanu nr. 6

Cod

050107

OP-CP

 

Cod

 

Reprezentant legal

Titlu

Prof.univ.dr.

Funcţia

Rector

Nume

PÂNZARU

Prenume

Ioan

Telefon

0213077300

Fax

0213077354

E-mail

cercetare@unibuc.ro

http:

www.unibuc.ro

Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei

Titlu

Prof.univ.dr.

Nume

JIPA

Prenume

Alexandru

Telefon

0214574666

Fax

0214574418

E-mail

jipa@brahms.fizica.unibuc.ro

http:

http://brahms.fizica.unibuc.ro

Produse / Servicii principale


ANEXA II/

Formular A2.1

la contractul de finanţare nr……/………………

 

 

 

Programul

Capacităţi  / Modul III

Tipul proiectului

PSI - Proiecte de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Acronimul propunerii

AS-LAGUNA

Numărul propunerii

Actiuni suport privind contributia Romaniei la realizarea proiectului FP7 – 212343 LAGUNA DS

 

A2.1  - LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU EXECUŢIA PROIECTULUI

(un singur exemplar, pentru toată echipa, doar membri permanenţi, cu studii superioare)

 

Prenume,

NUME

Funcţia în cadrul proiectului

Profesia

Angajat la

Vârsta

Specializări

Limbi străine cunoscute

Experienţa

IFIN-HH

 

Romul Mircea MARGINEANU

Director Proiect

Inginer fizician IFIN-HH

53

Fond ultrascazut, radioecologie

engleza

Director de proiect VIASAN 65/2005

Sef proiect CRP 8819/RO cu IAEA Viena, PN 03-20 03-03, Responsabil roman in consortiul european FP7 212343 LAGUNA Design Study

Iliana Magdalena BRANCUS

CS I, Dr.

Fizician, IFIN-HH

63

Fizica Nucleara

engleza

Fizica astroparticulelor

Bogdan MITRICA

Doctorand CS

Inginer fizician IFIN-HH

31

Fizica Nucleara

Inginerie aerospatiala

engleza

Fizica astroparticulelor

Ana Maria BLEBEA APOSTU

Doctorand ACS

Fizician,IFIN-HH

31

Master Fizica Polimerilor si

Tehnogia Materialelor

engleza

Spectrometrie gama

Mirel PETCU

CS II

Inginer

60

Electronica

Engleza

Sisteme de detectie

Alexandra SAFTOIU

Doctorand ACS

Fizician, IFIN-HH

 

Master Fizica Nucleara

 

engleza

Fizica astroparticulelor

Bogdan Sorin DUMITRU

Tehnician

Tehnician IFIN-HH

41

-

engleza

Spectrometrie gama

Gabriel TOMA

CS

Fizician, IFIN-HH

31

Master Fizica Nucleara

Engleza

Radiatie cosmica

Ileana RADULESCU

Doctorand ACS

Fizician,IFIN-HH

34

Master Fizica Nucleara

engleza

Spectrometrie gama

Daniela CHESNEANU

Doctorand

Fizician IFIN-HH

31

Fizica Nuclera

engleza

Fizica nucleara, interactia radiatiei,

Mirela VASILE

CS

Chimist

31

Doctorand

Expert in radioecologia mediului

Engleza

Masurari de tritiu in probe de mediu;

Speciatie radionuclizi

Separari radiochimice

UB

 

Alexandru JIPA

Prof. Univ. Dr

Fizician UB

52

Fizica Nuclera

engleza

Decanul Facultatii de Fizica, Fizica nucleara, interactia radiatiei

Ionel LAZANU

Prof. Univ. Dr

Fizician UB

52

Fizica Nuclera

engleza

Stiintifica si didactica

Octavian DULIU

Prof. Univ. Dr

Fizician UB

62

Fizica Nuclera

engleza

rusa

franceza

germana

38 ani invatamant superior

Octavian SIMA

Prof. Univ. Dr

Fizician UB

58

Fizica Nuclera

engleza

Fizica nucleara, interactia radiatiei, spectrometrie gama

Denis STANCA

Doctorand

Fizician UB

25

Fizica Nuclera

engleza

Fizica nucleara, interactia radiatiei,

Catalin PADURARU

Doctorand

Fizician UB

24

Fizica Nuclera

engleza

Fizica nucleara, interactia radiatiei,

Tiberiu ESANU

Doctorand

Fizician UB

28

Fizica Nuclera

engleza

Fizica nucleara, interactia radiatiei,

 

*) Funcţiile sunt orientative: se trec funcţiile specifice tipului de proiect şi a reglementărilor stipulate în Pachetul de informaţii

 **) Funcţie la nivelul conducătorului de proiect

***) Funcţie la nivelul partenerilor din proiect

 

Data:   

 

Director General IFIN-HH,

 

Dr. Nicolae Victor Zamfir

 

 

 


 Anexa  2 - /Formular A2.2

 

 

Formular A2.2: Curriculum Vitae

 

Funcţia în cadrul Programului:

1. Nume: JIPA

2. Prenume:  Alexandru   

3. Data şi locul naşterii: 25 septembrie 1957, Vărbilău, Jud.Prahova

4. Cetăţenie: Română

5. Stare civilă: Căsătorit

6. Studii:

 

Instituţia

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Fizică

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

15.IX.1977-30.VI.1981

1.VII.1981-30.VI.1982

1.XI.1985-17.V.1990

Grade sau diplome obţinute

Licenţiat în Fizică

Specializare în Fizică nucleară

(masterat)

Doctor în Fizică,

specializare Fizică nucleară şi particule elementare

7. Titlul ştiinţific: Doctor în Fizică, specializarea Fizică nucleară şi particule elementare

8. Experienţa profesională:

 

Perioada:

de la ….. (luna, anul)

până la ….. (luna, anul)

13.VIII.1982 -12.VIII.1984

13.VIII.1984 - 30.XI.1988

1.XII.1988

- prezent

Locul:

Piteşti

Bucureşti

Bucureşti

Instituţia:

Institutul de Reactori Nucleari Energetici

Institutul de Cercetări pentru Electrotehnică ICPE

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, catedra de fizică atomic şi nucleară

Funcţia:

Fizician stagiar

Fizician – 13.VIII.1984-15.VIII.1986, Cercetător ştiinţific – 15.VIII.1986-30.XI.1988

Asistent universitar 1.XII.1988-30.IX.1991

Lector universitar 1.IX.1991-30.IX.1997

Conferenţiar universitar

1.X.1997-2001

Profesor universitar

2001- prezent

Descriere:

 

- Spectroscopie de neutroni

- Producerea de neutroni ultrareci în incinte

- Iradieri de probe biologice; geometrii optime de iradiere cu neutroni

- Corelaţii doză-defect pentru probe biologice şi semiconductori

- Măsurători ale zonei active a reactorului TRIGA

- Studiul comportării participanţilor în ciocniri nucleare relativiste

Tomografie industrială asistată de calculator (cu surse intense de radiaţii gama)

- Controlul nedistructiv al conductelor petroliere aflate în funcţiune cu ajutorul câmpurilor magnetice de scăpări şi radiaţiilor nucleare

 - Măsurători ale parametrilor fasciculelor de electroni la acceleratoare electrostatice

- Aspecte dinamice în rezultatele experimentale obţinute în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5A GeV/c

- Arheologie nucleară şi metode nucleare de investigare a structurii elementale ale unor obiecte de interes siderurgic

- Modelarea geometrică a ciocnirilor nucleare relativiste

- Producere de hipernuclee în ciocniri  nucleare relativiste

- Corelaţii în ciocniri nucleare relativiste şi condiţii pentru tranziţii de fază în ciocniri nucleare relativiste

- Analiză globală şi curgere hidrodinamică în ciocniri nucleare relativiste; jeturi de materie nucleară şi semnale experimentale ale unor stări exotice în materia nucleară

- Materie de rezonanţă şi plasmă hadronică

- Multifragmentare nucleară în ciocniri p-nucleu la energii peste 1 GeV; studiul tranziţiei de fază vapori-lichid în materia nucleară

- Producerea de stranietate în ciocniri nucleare relativiste

- Studiul condiţiilor de formare şi investigare experimentală a plasmei de cuarci şi gluoni în ciocniri nucleare relativiste şi ultrarelativiste

- Investigarea comportării materiei nucleare înalt excitate şi dense produse în ciocniri nucleu-nucleu folosind sisteme de acceleratori de tip “collider”

- Conexiuni între comportarea regiunii participante şi evoluţia Universului după „Explozia primordială”

- Folosirea unor parametrii specifici plasmelor clasice pentru descrierea plasmei de cuarci şi gluoni

 

 

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Catedra de Fizică atomică şi nucleară, Profesor universitar dr.

10. Vechime la locul de muncă actual: 21 ani

11. Brevete  de invenţii: Nu

12. Lucrări elaborate şi/sau publicate: circa 90 în reviste străine cotate ISI, circa 40 în revistele de Fizică ale Academiei Române, circa 20 în analele unor universităţi şi în reviste străine necotate ISI, circa 60 articole publicate în “proceedings”, 4 cărţi, 18 lecţii invitate ş.a.

13. Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Română de Fizică – din anul 1990, Societatea Europeană de Fizică (membru individual) – din anul 1994

14. Limbi străine cunoscute: franceză, engleză

15. Alte competenţe:

16. Specializări şi calificări: Programare pentru calculatore personale – curs ICI 1988 (septembrie – decembrie 1988); Utilizare radiaţiilor gama în tomografia asistată de calculator  - curs IFA 1986

17. Experienţa acumulată (inclusiv experienţa managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:

1. Studiul ciocnirilor nucleon-nuleon si ciocnirilor nucleu-nucleu la energii intermediare si inalte cu implicatii in cunoasterea structurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza in materia nucleara. Determinarea signaturii acestor tranzitii. Implicatii in Cosmologie

Membru

1993-1997

 

 Contract de grant cu CNCSU nr.5009/1993, tema 21,

nr.5009/1994, tema 21, nr.4009/1995, tema A10, nr.5009/1996,

tema 305, nr.7009/1997, tema 53

2. Studiul ciocnirilor nucleon-nuleon si ciocnirilor nucleu-nucleu la energii intermediare si inalte cu implicatii in cunoasterea structurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza in materia nucleara. Determinarea signaturii acestor tranzitii. Implicatii in Cosmologie

Director de proiect

1998

 

 Contract de grant cu CNCSU nr.17/1998, tema 44

3. Metode de analiza globala în evidentierea experimentala a unor stari anomale în materia nucleara fierbinte si densa. Curgere hidrodinamica si jeturi de materie nucleara

Director de proiect

Contract grant nr.5544/1996 încheiat între Academia Româna si Universitatea din Bucuresti Contract grant nr.2765/1997, Contract grant nr.3046/1997,Act aditional nr.4064/3.XI.1998, tema A9 (finantat de MCT pentru 1998)

4. Studiul ciocnirilor Au-Au la energiile disponibile la Collider-ul de ioni grei relativisti de la Laboratorul National Brookhaven (SUA) folosind sistemul de detectie BRAHMS

Director de proiect

1999-2001

 Contract de grant nr./1999 încheiat între Academia Româna,

Universitatea din Bucuresti - finantat de catre ANSTI

5. Investigarea mediului nuclear in conditii extreme ale densitatii de energie prin experimente cu ioni grei relativisti

Director de proiect

2001-2004

Contract CERES nr.97/15.X.2001 - subcontract nr.3/2001

 

6. Cai de investigare a mecanismelor de producere si a tranzitiilor de faza în ciocniri nucleare relativiste si ultrarelativiste.

Director

de proiect

Contract de grant GR.35262/2001, tema 77, cod CNCSIS

1275

7. Producerea de antiprotoni în ciocniri nucleare relativiste si ultrarelativiste.

Director

de proiect

Contract de grant GR.33618/2002, tema 1, cod CNCSIS 1207

8. Studiu asupra influenţei geometriei şi simetriei ciocnirii în interacţii nucleare relativiste utilizând acceleratori de tip collider - SAIGON

Director de proiect din partea FF-UB

2003-2005

Contract CERES nr. 3-47/6.XI.2003 -   Subcontract nr.1/2003

 

9. Algoritmi pentru reconstructia de imagini in tomografia cu pozitroni bazata pe RPC

Director  de proiect din partea  FF-UB

2003/2005

Contract CERES nr. 3-104/6.XI.2003

10. Evoluţie Hubble, hadronizare şi nucleosinteză. Informaţii asupra “Exploziei primordiale” (Big Bang) din ciocniri nucleare - HUBBLE

Director de proiect din partea  FF-UB

2004/2006

Contract AEROSPATIAL nr.112/20.IX.2004

11. Studiul fenomenelor fizice complexe prin metode de calcul distribuit de înaltă performanţă - COMCIP

Responsabil                         ştiinţific

 

D11-67/2005

12. Sistem satelitar permanent cu traiectorie contolata la joasa altitudine - SISATJA

Responsabil                         ştiinţific

 

   2/2005

13. Analize ultrasensibile de profilare in adancime a concentratiilor de tritiu si deuteriu cu aplicatii in Fizica mediului la proceduri de detritiere si in diagnoza experimentelor de fuziune - AMS

Responsabil                         ştiinţific

   2005-2007

Contract CEEX2005 – Programul CALIST

14. QGPBB

Director de proiect

D11-94/2006

15. EXATOM

Responsabil                         ştiinţific

Contract CEEX2006

16. FARRA

Director de proiect din partea  FF-UB

D10-80/2006

17. PROFIZNUC

Director de proiect din partea  FF-UB

Contract CEEX2006

18.ROEUSEN

Responsabil                         ştiinţific

Contract CEEX2006

19. MAPERACID

Membru

Contract CEEX2006

20. REEHUC

Director de proiect

81-049/2007

21. NUFAR

Director de proiect

81-043/2007

22. ROCOSMICS

Director de proiect din partea FF-UB

91-070/2007

 

 

 

 

18. Alte menţiuni:

- Conducător de doctorat - din anul 2004 - 14 doctoranzi în stagiu; 2 doctoranzi care au depus tezele în vederea susţinerii; 1 doctor la studii postdoctorale: Dr. Rory Frederick CLARKE (Anglia, Doctor al Universităţii din Birmingham– conducător ştiinţific Dr. F. Villalabos-Baillie) – 2005-2006

 - Responsabil curs postuniversitar de Utilizarea Izotopilor Radioactivi – din anul 1997

 - Membru al Comitetului România – IUCN Dubna – din anul 2005

 - Membru al Comitetului România– CERN Geneva – din anul 2005

 - Membru al Comitetului de Fizică nucleară al ANCS - din anul 2006

 - Responsabil din partea României pentru probleme de învăţământ pentru Programul SEENET al EWON, coordonat de Uniunea Europeană – din anul 2005

 - Membru al Comisiei de Educaţie în Fizică a IUPAP – din anul 2008 

 - Evaluator CERES, CEEX 2005-2007, PNCDI II etc.

 - Membru în comitete de organizare şi/sau comitete de avizare pentru unele conferenţe naţionale şi internaţionale (SACS FF-UB, CNF, Quark Matter 2005 ş.a.)

 - Conducere de lucrări de diplomă şi de lucrări de dizertaţie – peste 190 din 1991 până în 2008

 - Conducere de lucrări de gradul I – circa 32 din 1991 până în 2008

 - Conducere de lucrări de diplomă la cursul postuniversitar UIR – circa 85 din 1989 până în 2008 

 - Membru în Biroul de conducere al Catedrei de Fizica atomică şi nucleară 1996-2004

 - Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti 2000-prezent

 - Secretar ştiinţific al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Fizică  a Universităţii din Bucuresti 2000-2008

 - Membru al Senatului Univerităţii din Bucureşti 2004- prezent

 - Şeful Catedrei de Fizică atomică şi nucleară a Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti – 13.XII.2007-28.I.2008

 - Decanul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti – 29.I.2008 - prezent

 

19. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data completării                                                                                  Semnătura,

 

                                                                                                                Alexandru JIPA


 

Prof.univ.dr. Alexandru JIPA

  Catedra de Fizică atomică

              şi nucleară

        Facultatea de Fizică

  Universitatea din Bucureşti

 

Lista lucrărilor din perioada 2005-2008

1. Centrality dependent particle production at y = 0 and y ~1 in Au+Au collisions at - BRAHMS Collaboration ((I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură ) – Physical Review C72(2005)014908)

2. Centrality dependence of charged particle pseudorapidity distributions from d-Au collisions at  - BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) – Physical Review Letters 94(3)(2005)032301

3. Recent results from the BRAHMS experiment – BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) –  Nuclear Physics A 774(2006)77-92

4. Nuclear modification factor for identified hadrons at forward rapidity in Au-Au reactions at 200 GeV -  BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) – Nuclear Physics A 774(2006)477-480(I59 = 2.600/54 = 0.048)

5. System and rapidity dependence of baryon to meson ratios at RHIC -  BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) – Nuclear Physics A 774(2006)493-496

6. Rapidity dependence of pion elliptic flow - BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) – Nuclear Physics A 774(2006)519-522

7. High pT  suppression vs system size and energy - BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) – Nuclear Physics A 774(2006)541-544

8. Recent Highlights from BRAHMS – BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics G34(8)(2007)S207-S216

9. Nuclear modification factor at forward rapidity in Au-Au and Cu-Cu collison at  - BRAHMS Collaboration (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics G34(8)(2007)S603-S606

10. Particle suppression at high  in Au-Au collisions at RHIC – BRAHMS Collaboration -(I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics G34(8)(2007)S611-S614

11. Identified particle production in p-p and d-Au collisions at RHIC – BRAHMS Collaboration - (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics G34(8)(2007)S619-S622

12. Rapidity dependence of coalescense in Au-Au collisions at  - BRAHMS Collaboration - (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics G34(8)(2007)S1065-S1068  

13. Rapidity and  dependence of identified particle elliptic flow at RHIC – BRAHMS Collaboration - (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics G34(8)(2007)S1083-S1086    

14. On a microscopic HUBBLE constant from relativistic nuclear collisions- Al.Jipa, C.Beşliu, I.S.Zgură- International Journal of Modern Physics E Vol. 16, Nos. 7 & 8 (2007) 1790-1799

15. Production of Mesons and Baryons at High Rapidity and High Pt in Proton-Proton Collisions at Sqrt{s} = 200 GeV-  BRAHMS Collaboration - (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Phys. Rev. Lett. 98, 252001 (2007)

16. Nuclear Modification Factor for Charged Pions and protons at Forward rapidity in central Au+Au Collisions at 200 GeV-  BRAHMS Collaboration - (I.Arsene, I.G.Bearden, … C.Beşliu, …, Al.Jipa …, I.S.Zgură) - Physics Letters B650, (2007)21

17. On a “microscopic Hubble constant" from relativistic nuclear collisions – Al.Jipa, C. Beşliu, S. Zgură, O.  Ristea, C. Ristea, A. Horbuniev, I. Arsene, D. Argintaru, M. Călin, T. Eşanu, V. Covlea and B. Iliescu - International Journal of Modern Physics E, Vol. 16, Nos. 7 & 8 (2007) 1790 -1799

18. Some possible analogies in the description of the “classical” plasma and quark-gluon plasma – V. Covlea, Al. Jipa, C. Beşliu, M. Călin, T. Eşanu, V. Pavel, B. Iliescu, D. Argintaru,

I.S. Zgură, E. Stan, C. Mitu, M. Potlog, M. Cherciu, A.Sevcenco, A. Scurtu – Journal of Optoelectronisc and Advanced Materials, Vol. 10, No.8, (2008) 1958-1963

 

 

 


Prof.univ.dr. Alexandru JIPA

Catedra de Fizică atomică şi

                 nucleară

     Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti

 

Memoriu de activitate

                Preocupările în domeniul Fizicii nucleare relativiste datează din anii studenţiei (1979), lucrarea de diplomă (1981) şi lucrarea de dizertaţie (specializare, 1982) având teme legate de acesta. Teza de doctorat are, de asemenea, tematica referitoare la dinamica ciocnirilor nucleare relativiste (1990). Am introdus, alături de Prof.univ.dr. Călin BEŞLIU cursul de “Fizică nucleară relativistă” pentru studenţii Facultăţii de Fizică (din anul universitar 1990-1991), iar din anul universitar 1996-1997 am introdus cursul de “Stări anomale şi tranziţii de fază în materia nucleară” (studii masterale), respectiv, “Prelucrarea informaţiei la detectori cu vizualizare”. Predau unele noţiuni fundamentale din domeniu studenţilor din anul II şi anul III la cursul general de “Fizică nucleară şi particule elementare”.

                Marea majoritate a contractelor de cercetare la care am participat de la venirea mea la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti sunt din domeniul Fizicii nucleare şi Fizicii particulelor elementare. Din cele peste 200 de lucrări publicate în reviste din ţară şi străinătate sau în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale (cu minim 3 pagini/lucrare) peste 80 % au subiecte din domeniul menţionat.

                12 lucrări de doctorat pe care le coordonez au teme din domeniul dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste şi al tranziţiilor de fază în materia nucleară. Am fost membru specialist în 25 de comisii pentru atribuirea titlului ştiinţific de “Doctor în Fizică”, dintre care circa 70 % au fost din domeniul Fizicii nucleare relativiste.

                Principalele rezultate obţinute în domeniu în cei peste 25 de ani de lucru în domeniu sunt următoarele: obţinerea unor rezultate experimentale noi în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c (multiplicităţi, protoni participanţi, spectre de impuls, distriuţii unghiulare, dimensiunile surselor de particule); stabilirea unei metode de identificare a particulelor cu sarcină stopate în camera cu streamer; construirea unui model fenomenologic pentru ciocniri nucleu-nucleu la energii de câţiva GeV/nucleon, bazat pe geometria ciocnirii; punerea în evidenţă a unor stări şi fenomene anomale în materia nucleară fierbinte şi densă: efect cumulativ, coerenţă în sursa de particule, ş.a.; producerea de hipernuclee în ciocniri nucleare la 4.5 A GeV/c; punerea în evidenţă a materiei de rezonanţă în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5  A GeV/c; stabilirea, prin metode de analiză globală, a comportării hidrodinamice a materiei nucleare în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c; determinarea unor parametrii spaţio-temporali şi termodinamici ai surselor de particule în ciocniri nucleu-nucleu la energii de câţiva GeV/nucleon; găsirea de semnale experimentale ale unor tranziţii de fază în materia nucleară; introducerea unei metode noi de reconstrucţie geometrică a traiectoriilor particulelor cu sarcină; evidenţierea unor caracteristici ale producerii de stranietate în ciocniri nucleu-nucleu la energii peste 1 A GeV; investigarea condiţiilor de formare ale plasmei de cuarci şi gluoni în ciocniri Au-Au la  200 A GeV; stabilirea unor posibile căi de comparare între procesele care au urmat “Exploziei primordiale” şi formarea plasmei de cuarci şi gluoni în ciocniri nucleare ultrarelativiste;  obţinerea dreptului de participare a grupului de Fizică nucleară relativistă de la Catedra de Fizică atomică şi nucleară a facultăţii de Fizică din Univertsitatea Bucureşti la Experimentul BRAHMS de la RHIC, BNL Upton, New York (SUA); participarea la primele experimente de Fizică nucleară relativistă folosind sisteme de acceleratori de tip “collider”; obţinerea primelor rezultate experimentale în ciocniri Au-Au la energii în sistemul centrului de masă cuprinse între 22 A GeV şi 200 A GeV (Experimentul BRAHMS de la BNL (SUA)); obţinerea primelor rezultate experimentale referitoare la reducerea semnificativă a părţii de impulsuri transversale mari a spectrului hadronilor în ciocniri Au-Au şi d-Au la 200 A GeV în SCM, la diferite rapidităţi; obţinerea primelor rezultate experimentale referitoare la apariţia stărilor gluonice condensate (condensate de sticle colorate); obţinerea primelor rezultate experimentale referitoare la curgere hidrodinamică, plasma de cuarci şi gluoni şi evoluţia de tip Hubble a regiunii participante; introducerea unor parametrii folosiţi în Fizica plasmei pentru descrierea comportării plasmei de cuarci şi gluoni; participarea la activitatea Colaborării CBM de la FAIR GSI Darmstadt (Germania); participarea la activitatea Colaborării LAGUNA de la ETH Zuerich (Elveţia).

 


Anexa  2 - / Formular A2.2

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

 

CURRICULUM VITAE    

 

Funcţia in cadrul Programului: Profesor Universitar

1. Prenume: LAZANU

2. Nume: Ionel

3. Data şi locul naşterii:  24.05.1957, Galati

4. Cetăţenie:  romana

5. Stare civilă: casatorit

6. Studii:

Instituţia

Liceul “Vasile Alecsandri” Galati

Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Sept. 1972

Iulie 1976

Sept. 1976

Iulie 1980

Sept. 1980

Iulie 1981

1985

1991

Grade sau diplome obţinute

Diploma de Bacalaureat

Diploma de licenta

Diploma de specializare

Doctor in Fizica

7. Titlul ştiinţific: profesor universitar

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la ….până la ….

01.09.1981

05.09.1984

1984-1988

1988 - 1993

1990-1992

Locul:

Sectorul Agricol Ilfov

Bucuresti-Magurele

Bucuresti-Magurele

Dubna, Rusia

Instituţia:

Sc. Generală Nr 261

Institutul de Fizică şi Inginerie

Nucleară

Institutul de Fizică şi Inginerie

Nucleară

Institutul Unificat de Cercetari Nucleare

Funcţia:

Profesor

Fizician

Cercetator stiintific

Cercetator stiintific

Descriere:

Activităţi didactice la

disciplina: fizică,

clasele VI-X

Activitati cercetare

 

Activitati cercetare

 

Activitati cercetare

 

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

1993-1995

1995-1997

1997-2003

 

Din 2003

Locul:

Bucuresti-Magurele

Bucuresti-Magurele

Bucuresti-Magurele

Bucuresti-Magurele

Instituţia:

Universitatea din

Bucuresti – Facultatea

de Fizica

Universitatea din

Bucuresti – Facultatea

de Fizica

Universitatea din

Bucuresti – Facultatea

de Fizica

Universitatea din

Bucuresti – Facultatea

de Fizica

Funcţia:

Asistent universitar

Lector universitar

 

Conferentiar universitar

Profesor universitar

Descriere:

Activitati didactice si de

cercetare stiintifica

Activitati didactice si de

cercetare stiintifica

Activitati didactice si de

cercetare stiintifica

Activitati didactice si de

cercetare stiintifica

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Bucuresti, profesor

10 . Vechime la locul de muncă actual: 14 ani

11. Brevete  de invenţii: -

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează lista lucrărilor realizate sau publicate în  domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului): peste 80 lucrări in reviste si Proc. conf. internationale, peste 75 citari, 5 cursuri universitare, vezi lista atasat

13. Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Romana de Fizica

14. Limbi străine cunoscute: franceza, engleza

15. Alte competenţe:

16. Specializări şi calificări: 1990 – 1992 IUCN Dubna

17. Experienţa, relevantă pentru proiectul propus, acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada: de la... până la...

CERN RD 50 http://cern.ch/rd50

Development of Radiation Hard Semiconductor devices for Very High Luminosity Colliders

Responsabil din partea Universitarii din Bucureşti

2002 si in present

CERES 17/2001

Cinetica  defectelor  induse  in semiconductori  prin  iradiere  cu particule si  ioni  de  energii  intermediare  si  înalte

Resp. Proiect instituţie partenera

2001 – 2003

CERES - SOCIRO

Studiul originii, compoziţiei şi interacţiei radiaţiei cosmice

Membru al echipei de cercetare

2001-2004

CERES 4 – 69 / 2004

Studii avansate pentru obţinerea de noi detectori semiconductori care sa opereze in câmpuri intense de hadroni si leptoni cu energii pana la sute de TeV

Resp. Proiect instituţie partenera

2004 – 2006

MATNANTECH 219 (404) /2004

Modelarea si ingineria defectelor in semiconductori pentru obţinerea de detectori rezistenţi la radiaţie pentru aplicaţii de fizica particulelor si ioni grei la energii înalte produse cu acceleratori sau surse astrofizice si aplicaţii industriale

Resp. Proiect instituţie partenera

2004 – 2006

 

Colaborari stiintifice internationale anterioare:

Colaborarea Bucuresti-Dubna-Torino (pana in 1993) având ca obiectiv studii legate de interactiile pionilor cu nucleele uşoare la energii intermediare.

Propunere de colaborare: AMADEUS Collaboration : Study of deeply bound kaonic nuclear states  at DAΦNE2 – INFN – LNF /Italia 

(Letter of Intent  March 2006 )

18. Alte menţiuni: Membru in Consiliul Profesoral al Facultatii de Fizica din 2000

Membru in Consiliul Stiintific al Universitatii din Bucuresti din 2006

19. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data:                                                                                                                      Semnatura,


Prof. Dr. Ionel Lazanu

 

Lista de lucrari:

 

1. The role of primary point defects in the degradation of silicon detectors due to hadron and lepton irradiation, I Lazanu and S Lazanu, Phys. Scr. 74 No 2 (1 August 2006) 201-207

2. Scenarios about the Longtime Damage of Silicon as Material and Detectors Operating Beyond LHC Collider Conditions, I Lazanu and S Lazanu, Phys. Scr. 71 No 1 (2005) 31-38

3. Systematic Study Related to the Role of Initial Impurities and Irradiation Rates in the Formation and Evolution of Complex Defects in Silicon for Detectors in HEP Experiments, S Lazanu and I Lazanu, Phys. Scr. 69 No 5 (2004) 376-384

4. Long-term Damage Induced by Hadrons in Silicon Detectors for Uses at the LHC-accelerator and in Space Missions, I Lazanu and S Lazanu, Phys. Scr. 67 No 5 (2003) 388-394

5. Radiation Defects in Silicon due to Hadrons and Leptons, their Annealing and Influence on Detector Performance, I Lazanu and S Lazanu, Phys. Scr. 66 No 2 (2002) 125-132

6. Modelling spatial distribution of defects and estimation of electrical degradation of silicon detectors in radiation fields at high luminosity, S. Lazanu and I. Lazanu, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Volume 583, Issue 111 December 2007, Pages 165-168

7. Silicon detectors: Damage, modelling and expected long-time behaviour in physics experiments at ultra high energy,.Ionel Lazanu, Sorina Lazanu, Nucl.Instrum.Meth.A572:297-299,2007.

8. Correlation between radiation processes in silicon and long-time degradation of detectors for high-energy physics, Lazanu, S. / Lazanu, I., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 580 (1), p.46-49, Sep 2007

9. Microscopic modelling of defects production and their annealing after irradiation in silicon for HEP particle detectors, Lazanu, S. / Lazanu, I. / Bruzzi, M., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 514 (1), p.9-17, Nov 2003

10. Theoretical calculations of the primary defects induced by pions and protons in SiC, Lazanu, S. / Lazanu, I. / Borchi, E. / Bruzzi, M., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 485 (3), p.768-773, Jun 2002

11. Analytical approximations of the Lindhard equations describing radiation effects, Lazanu, S. / Lazanu, I., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 462 (3), p.530-535, Apr 2001

12. Comparative energy dependence of proton and pion degradation in diamond, Lazanu, I. / Lazanu, S., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 432 (2), p.374-378, Aug 1999

 

 

 

 


Profesor Dr. Ionel Lazanu

 

Memoriu de activitate

 

Subsemnatul Ionel Lazanu am absolvit in anul 1980 Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. In anul 1981 am absolvit Secţia de specializare (masterat) : Fizică nucleară, iar in 1991 am susţinut doctoratul in Fizică la aceeaşi Universitate.

 

Activitatea profesională cuprinde trei etape majore:

                Profesor in invatamantul preuniversitar (1981-1984)

                Activitatea de cercetator in IFIN-HH (1984-1993)

                Cadru didactic universitar (dupa 1993)

Principalele directii de cercetare stiintifica de interes în prezent: pot fi grupate in:

a) aspecte ale interacţiilor particulelor cu materia; interes in metodele de detecţie si dozimetrie;

b) fizica detectorilor pentru experimente la energii inalte;

c) fizica particulelor elementare (structura si interactii);

d) cosmologia universului timpuriu;

e) aspecte cosmologice şi gravitaţionale in fizica particulelor elementare.

                f) oscilatiile neutrinilor

Domenii de cercetare abordate anterior:

a) Dezvoltări de metodică pentru prelucrarea datelor de interacţie pion-nucleu uşor in sisteme de detectie cu vizualizare de urme

b) Interacţii hadron nucleu la energii intermediare şi înalte;

c) Studii experimentale privind interacţia pion - nuclee uşoare la energii intermediare;

d) Studii aplicative ale radiaţiilor nucleare: fluorescenţă de raze X şi analiză prin activare cu neutroni.

Asa cum se poate vedea din aceasta sinteza, majoritatea preocuparilor stiintifice sunt in tematica proiectului si sunt sustinute de lista de lucrari. In acest memoriu de activitate voi dezvolta numai acea componenta a activitatii relevanta pentru proiect.

In perioada de inceput a activitatii stiintifice am fost preocupat de probleme de metodica, prelucrare, analiza, interpretare si modelare a datelor provenind din detectori cu vizualizare, in special din camere cu streamer. Aceasta perioada s-a concretizat intr-un complex de lucrari experimentale si de fenomenologie, concentrate pe studii de interactii ale pionilor pozitivi si negativi cu nucleele usoare, in particular He-3, in domeniul energiilor intermediare cu formarea rezonantelor delta. Aceasta a reprezentat si tematica tezei de doctorat.

O alta preocupare constanta o reprezinte fizica neutrinilor, in special aspecte legate de oscilatiile acestora.

Corelat cu activitatile didactice, un numar de circa 7 lucrari abordeaza mai multe aspecte referitoare la strucura hadronilor si posibilitatea existentei hadronilor cu charm si bottom, ca si  a unor stari exotice.

In ultimii 10 ani activitarea stiintifica s-a concentrat in special in doua directii: i) cea a aspectelor cosmologice ale fizicii particulelor, inclusiv considerarea contributiilor gravitatiei,  (4 lucrari), dar mai ales ii) problematica interactiei radiatiei cu materia (in special a pierderilor de energie neionizanta), inducerea de defecte de catre radiatie in materiale semiconductoare. Finalitatea acestor studii o reprezinta tentativa de clarificare a unor aspecte fundamentale neelucidate in aceste materiale, cat si gasirea de noi materiale cu proprietati imbunatatite in conditii extreme de radiatii, dar si datorate altor parametri (temperatura, presiune) pentru viitoarele experimente la energii ultrainalte, sau utilizarii in spatiu. Aceasta tematica cuprinde:

a. Studii experimentale pentru a evidentia comportarea materialului detector/detectorului in campuri de neutroni rapizi (colaborare intre Universitatea Bucureşti, Institutul de Fizică Atomică şi IUCN-Dubna) au utilizat facilitatile oferite de reactorul pulsat IBR de la IUCN Dubna şi de la instalaţia Sigma-Sigma de la reactorul VVR-S de la IFA Bucureşti.

Merita mentionat ca spectrul energetic al neutronilor in instalatia Sigma-Sigma era similar cu spectrele simulate a fi obtinute la LHC. Doza gamma existenta in timpul iradierii a fost determinata si corelata cu fluenţa de neutroni, folosind detectori termoluminescenţi. Toate masuratorile s-au efectuat cu controlul riguros al temperaturii, fapt care a facut ca aceste studii sa fie printre cele mai complete in domeniu. Odata cu inchiderea reactorului de la Magurele aceste studii au fost intrerupte.

b. Contribuţii teoretice: modelarea mecanismelor de creere şi evoluţie a defectelor in urma iradierii

- mecanisme de interacţie a hadronilor cu nucleele materialului semiconductor şi crearea de defecte primare de iradiere

- dezvoltari ale teoriei Lindhard de partitionare a energiei reculilor intre ionizari şi deplasari atomice

- corelarea modificărilor materialului semiconductor cu procesele tehnologice de obtinerea materialului

- găsirea unor materiale semiconductoare noi, cu rezistenţă la radiaţie crescută faţă de siliciu: compusi AIIIBV : GaAs, GaP, InAs, InP si InSb; ulti candidati fiind: SiC sau diamantul.

                - comportarea la diverse tipuri pe particule: leptoni, hadroni (pioni, protoni, neutroni), ioni grei, si predictii ale degradarii datorata strangelets-ilor (particule ipotetice exotice, ultragrele, reprezentand clusteri de cuarci)

                - au fost facute predictii ale degradarii in conditiile de la LHC, SLHC, VLHC pentru diferite campuri de radiatie in materiale cu impuritati si tehnologii de fabricatie diferite.

- a fost prezisa o noua simetrie a siliciului, au fost explicate conditiile de formare si a fost caracterizat defectul asociat acestui nou tip de simetrie.

 

 


 

Anexa  2 - / Formular A2.2

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

 

CURRICULUM VITAE    

 

Funcţia in cadrul Programului: Profesor Universitar

1. Prenume: Duliu

2. Nume: Octavian Gheorghe

3. Data şi locul naşterii:  14 Februarie 1947, Bucuresti

4. Cetăţenie:  romana

5. Stare civilă: casatorit

6. Studii:

Instituţia

Universitatea din Bucuresti

Institutul de Semiconductori al Academiei de Stiinte a Ukrainei, Kiev

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

01.10.1964 - 15.06.1969

24.09.1970 - 30.10.1973

Grade sau diplome obţinute

Fizician

Doctor in fizica

7. Titlul ştiinţific: Doctor in fizica

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

10.1969-10.1990

10.1990-09.1996

10.1996-09.1999

10.1999-prezent

Locul:

Fac. de Fizică

Fac. de Fizică

Fac. de Fizică

Fac. de Fizică

Instituţia:

Univ. Bucuresti

Univ. Bucuresti

Univ. Bucuresti

Univ. Bucuresti

Funcţia:

Fizician / Asistent

Lector

Conferentiar

Profesor

Descriere:

Fizică atomică şi nucleară, fizică nucleară aplicată

Fizică atomică şi nucleară, fizică nucleară aplicată

Fizică atomică şi nucleară, fizică nucleară aplicată

Fizică atomică şi nucleară, fizică nucleară aplicată

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Bucuresti, Profesor, Conducator de doctorat

10 . Vechime la locul de muncă actual: 39 ani

11. Brevete  de invenţii: 3

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează lista lucrărilor realizate sau publicate în  domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului): 51 articole reviste ISI, 32 articole reviste nationale cu referenţi, 6 cărţi

13. Membru al asociaţiilor profesionale: Sigma Xi Research Society, European Physical Society, European Geoscience Union

14. Limbi străine cunoscute: Engleza, rusa, franceza, germana

15. Alte competenţe: Desk Top Publishing, Image and data analysis and processing

16. Specializări şi calificări: - Fizica Medicala (Patras, Grecia 8 luni),

Dozimetrie si Radioprotectie  (Trieste, Italia, 1 luna)

Supraconductibilitate clasica si le temperaturi inalte (Dubna,    Rusia, 6 luni)

17. Experienţa, relevantă pentru proiectul propus, acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:

studiul radiografic şi gama-densitometric al carotelor de foraj din dunăre, delta dunării şi zonele adiacente

Director de proiect

Ianuarie 1978

Martie 1992

studii si cercetari privind reconstructia, analiza si prelucrarea datelor in tomografia computerizata cu raze x si realizarea unui minitomograf pentru aplicatii in domeniul analizei obiectelor de arta si arheologie, in geologie, sisteme de securitate

Director de proiect CNCSIS

Noiembrie 2003

Decembrie 2005

Tomografia computerizata dual-energy aplicata la studii de geologie marina si deltaica asupra probelor geologice (carote, box-core-uri şi eşantioane) in vederea obţinerii de noi date in condiţii de campanie si laborator privind densitatea şi compoziţia chimica

Director de proiect CeEx

Octombrie 2005

Septembrie 2007

Determinarea condiţiilor necesare şi infiinţarea unui laborator subteran in fond de  radiaţii ultrascazut

Responsabil de proiect CeEx

Octombrie 2005

Septembrie 2008

Modelarea structurii adanci a Cristalinului Getic din Carpatii Meridionali Centrali prin corelarea datelor petrologice, geofizice, tectonice si de teledetectie

Responsabil de proiect CeEx

Octombrie 2006 Decembrie 2008

Cercetari asupra detectiei neutrinilor emisi de surse naturale (Soare) şi artificiale (Reactori nucleari)

Responsabil de proiect CeEx

August 2006

Decembrie 2008

Studiul interdisciplinar al ecosistemelor semiînchise (lacuri alpine si vulcanice) in vederea stabilirii nivelului de referinţă pentru aprecierea impactului factorului antropic: lacurile alpine din Masivul Fagarasi si Lacul Sfanta Ana

Responsabil de proiect PNII

Septembrie 2007

August 2008

Utilizarea si dezvoltarea de metode noi pentru Investigarea si datarea schimbarilor majore de clima si nivel al marii din Delta Dunarii si Marea Neagra in vederea reconstituiriievolutiei si prognozarea riscurilor asociate

Responsabil de proiect PNII

Septembrie 2007

August 2008

18. Alte menţiuni: Referent:

Journal of Trace and Microprobe Techniques (ed. Marcel Dekker, New York),

International Journal of Coal Geology (ed. Elsevier, Amsterdam),

Romanian Reports in Physics (ed. Academia Română, Bucuresti),        

Romanian Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (INOE,

Bucharest), Engineering Geology  (ed. Elsevier, Amsterdam)

 

19. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data:                                                                                                                      Semnatura,


Prof.Dr. O. G. Duliu

Lista de Lucrari:

ARTICOLE (reviste ISI)

         1            O.G. DULIU, C.T. RIZESCU, C. RICMAN (2003) Dual energy gamma-ray axial computer tomography investigation of some metamorphic and sedimentary rocks – Neues Jarbuch für Geologie und Päleontologie 228: 343-362.

         2            O.S. FERDES, O.G. DULIU,  MARIANA FERDES (2000-2003) EPR analysis of some irradiated food enzymes - Journal of Food Physics XIII-XVI: 81-92

         3            O.G. DULIU, M. FERDES, O.S. FERDES (2004)  ESR study of some irradiated food enzymes – Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 260: 273-277.

         4            L.C. DINESCU, E. STEINNES, O.G. DULIU, C. CIORTEA, T.E. SJŘBAKK, D.E. DUMITRIU (2004)  Distribution of some major and trace elements in Danube delta lacustrine sediments and soil – Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 262: 345-354.

         5            O.G. DULIU,  O.A. CULICOV, I. RĂDULESCU, C. CRISTEA, T. VASIU (2005) Major, trace and natural radioactive elements in bituminous coal from Australia, Romania, Russia, South Africa and Ukraine: a comparative investigation – Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 264: 225-234.

         6            M. VELTER-STEFANESCU, O.G. DULIU, V. SANDU (2005) Yba2Cu3O7-d:Li superconductor system investigated by direct microwave absorption method– Journal of Optoelectronics and Advanced materials 7, 973- 978 

         7            M. VELTER-STEFANESCU, O.G. DULIU, N. PREDA (2005) On the relaxation mechanism of some radiation induced free radicals in polymers Journal of Optoelectronics and Advanced materials 7, 985-990.

         8            I. TISEANU, T. CRACIUNESCU, N. B. MANDACHE, O. G. DULIU (2005) m-X-ray computer axial tomography application in life sciences – Journal of Optoelectronics and Advanced materials 7, 1073-1078

         9            M. VELTER-STEFANESCU, O.G. DULIU, V. MIHALACHE (2005) Magnetically modulated microwave absorption investigation of Bi1.7Pb0.4Sr1.5Ca2.5Cu3.6Ox/ (LiF)y Superconducting system Journal of Optoelectronics and Advanced materials, 7, 1557 – 1561

     10            O.G. DULIU, M. VELTER-STEFANESCU (2006) Mn2+ EPR line shape as a criterion in provenance studies of natural calcium carbonates Journal of Optoelectronics and Advanced materials, 8, 1557 – 1561.

     11            O.G. DULIU, R. GEORGESCU, SHABAN  IBRAHIM ALI (2007) EPR investigation of some irradiated traditional oriental spices – Radiation Physics and Chemistry 76, 1031-1036.

     12            D.E. SELETSCHI, O.G. DULIU, R. GEORGESCU (2007) EPR investigation of Rapana Thomasiana irradiated shell – Radiation Physics and Chemistry 76, 1650 – 1652.

     13            E. D. SELEŢCHI, C. NEGRILĂ, O. G. DULIU, C. V. ŢURCAŞ (2007)  Surface-analytical and EPR studies on sediment samples in Herăstrău Lake, Romania - Journal of Optoelectronics and Advanced materials  9, 2949 - 2953

     14            M. IOVEA, G. OAIE, C. RICMAN, G. MATEIASI, M. NEAGU, S. SZOBOTKA, O.G. DULIU (2008) Dual energy X-ray computer axial tomography and digital radiography investigation of cores and other objects of geological interest – Engineering Geology (in print)

     15            I. CRUCERU, G. NICOLESCU, O.G. DULIU (2008) A dedicated torsion balance to detect neutrinos by coherent scattering on high Debye temperature monocrystals – International Journal of Modern Physics A (in print)

An ENAA and PGAA comparative study of anoxic Black Sea sediments (2008) - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (in print)

 

Semnatura,


Anexa  2 - / Formular A2.2

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

 

CURRICULUM VITAE    

 

Funcţia in cadrul Programului: Profesor Universitar

1. Prenume: Sima

2. Nume: Octavian Alexandru

3. Data şi locul naşterii:  26 martie 1951, Turda, Jud. Cluj;

4. Cetăţenie:  romana

5. Stare civilă: casatorit

6. Studii:

Instituţia

Liceul Nr. 2 Turda

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Sept. 1966 – iunie 1970

Sept. 1970 – iulie 1975

Grade sau diplome obţinute

Bacalaureat

Diploma de licenta in FIZICA

Specializare Fizica NUCLEARA

(Diploma de merit)

7. Titlul ştiinţific: Doctor in fizica (1987); Conducator de doctorat (2003)

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

Sept. 1975- Febr. 1980

Febr. 1980 – prezent

Locul:

Bucuresti

Bucuresti

Instituţia:

Inst. de Meteorologie si Hidrologie, Lab. de Cercetare a Poluarii Aerului

Universitatea Bucuresti

Facultatea de Fizica

Funcţia:

Fizician (1975-1979)

Cercetator stiintific (1979-1980)

Asistent (1980-1990)

Lector (1990-1996)

Conferentiar (1996-2001)

Profesor (2001-prezent)

Descriere:

Monitorarea radioactivitatii mediului inconjurator

Spectroscopie gamma

Activitati didactice

Cercetare in fizica nucleara si aplicatii; radiatii cosmice.

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica, Catedra de Fizica Atomica si Nucleara, Bucuresti-Magurele; functia: Profesor

10 . Vechime la locul de muncă actual: 28 de ani

11. Brevete  de invenţii: - Programe de calcul cu circulatie internationala: GESPECOR (autori: O. Sima, D. Arnold, C. Dovlete); SHOWREC si STATSHW (utilizate in cadrul colaborarii KASCADE-Grande).

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează lista lucrărilor realizate sau publicate în  domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului):

 a.o carte + capitole in 3 carti

b.44 articole in reviste internationale cotate ISI: 9 unic autor, 13 cu doi autori, 3 cu trei autori, 19 cu mai mult de trei autori (dintre care 13 in cadrul colaborarilor internationale KASCADE-Grande si LOPES);

c.5 articole in reviste internationale publicate electronic;

d.16 articole in reviste ale Academiei Romane;

e.5 rapoarte Forschungszentrum Karlsruhe (FZKA) Germania + 7 rapoarte interne FZKA.

Lucrari elaborate (publicate, comunicate): peste 150

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

Societatea Romana de Fizica;

Societatea Europeana de Fizica

Societatea Romana de Radioprotectie;

International Radiation Protection Association

International Nuclear Track Society

14. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza, rusa

15. Alte competenţe:

Conducator de doctorat

Informatica (LINUX, WINDOWS; programare FORTRAN, VISUAL BASIC)

Metode de simulare a sistemelor complexe (Metoda Monte Carlo)

Metode de analiza statsistica

Spectroscopie gamma

Radioactivitatea mediului inconjurator

Permis de exercitare de activitati in domeniul nuclear Nivel 2, eliberat de CNCAN

Responsabil unitate nucleara Ansamblul Subcritic Helen

16. Specializări şi calificări:

Membru al colaborarilor internationale KASCADE-Grande si LOPES (Forschungszentrum, Karlsruhe, Germania);

Consultant al IAEA in domeniul spectrometriei gamma a probelor de mediu inconjurator;

Participant la programul de spectrometrie gamma al Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germania;

Stagii de lucru (1-3 luni):

Institutul de Fizica Nucleara, Forschungszentrum Karlsruhe, Germania: anual intre 2002 si pana in prezent

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germania: anual incepand din 1994 si pana in prezent

Laboratoire National Henri Becquerel, Saclay, Franta: 1998

Institutul Unificat de Cercetari Nucleare, Dubna, Rusia: 1987

Participare la grupuri de lucru specializate, lectii invitate, chairman:

IAEA Consultants meeting, Marine Environment Laboratory, Monaco, 3-5 December 2006 (4 participanti);

Meeting of the Gamma-Ray Spectrometry Working Group of the International Comission on Radiation Metrology, Paris, 27-28 November 2006;

Second Int. Workshop on Application of the Ionizing Radiation and Nuclear Analytical Techniques in Industry, Health and Environment at High Performance „Nuclear PT 2007”, Oct. 6 – 9, 2007, Bucharest, Romania, moderator la Sesiunea 8, Applications of Nuclear, Atomic and Radiochemical Analytical Techniques; lucrare invitata.

Workshop on Underground Laboratories and Measurement of Low Level Activities, Apr. 25 – 27, 2007, Bucharest and Slanic Prahova, Romania, moderator la sesiunea 1; lucrare invitata.

Int. Workshop Ionizing Radiation. Applications to industry, Health and Environment, IWIRAD 2005, June 20-21, 2005, Bucharest, Romania, chairman la sesiunea 7, PT Exercise on Stainless Steel SS1 by INAA; lucrare invitata.

Instituto Superiore di Sanita, Roma, Italia, 2001

Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germania, 2000.

Laboratoire National Henri Becquerel, Saclay, Franta, 1998.

Annual Meeting of the American Nuclear Society, Orlando, 1997.

Marine Environment Laboratory, IAEA, Monaco, 1995.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germania, 1994.

VI International Symposium on the Natural Radiation Environment, Montreal, 1995, chairman la Sesiunea Perturbed Natural Activity.

17. Experienţa, relevantă pentru proiectul propus, acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada: de la... până la...

CEEX COSASTRO 2005

Director (partener la PC-D11-PT00-1039/2005)

2005-2008

 

CEEX 06-D11-221/2005

Director (pentru partenerul Univ. Bucuresti)

2005-2008

 

CEEX PC-D01-PT00-1059/2005

Executant

2005-2008

CERES 4688/2004

Director (partener la CERES 87/2001)

2004-2006

INFRAS 246/609/2004

Director (partener la INFRAS 609/2004)

2004-2006

NATO-PST-CLG 979737/2003

Principal Investigator

2003-2004

CERES 4876/2001

Director (partener la CERES 87/2001)

2001-2004

MENER 7722/2001

Director (partener la MENER 43/2001)

2001-2004

 

CNCSIS 7080/2001; 33618/2002

Director

2001-2002

CNCSIS 35262/2001

Director

2001

18. Alte menţiuni:

Expert evaluator pentru PNCDI (CERES)

Referent extern la revistele ISI:

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A

Applied Radiation and Isotopes

IEEE Transactions on Nuclear Science

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

19. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data:                                                                                                                      Semnatura,

Lista de lucrari:

 

1.                 Transfer of the efficiency calibration of germanium gamma-ray detectors using the GESPECOR software, O. Sima, D. Arnold, Appl. Radiat. Isot., Vol. 56, No. 1-2, 71—75, 2002

2.                 Deep underground gamma spectrometric measurement of 26Al in meteorite samples, D. Arnold, S. Neumaier, O. Sima, Appl. Radiat. Isot., Vol. 56, No. 1-2, 405—408, 2002

3.                 Application of GESPECOR software for the calculation of coincidence summing effects in special cases, D. Arnold, O. Sima, Appl. Radiat. Isot., Vol. 60, No. 2-4, 167—172, 2004

4.                 Extension of the efficiency calibration of germanium detectors using the GESPECOR software, D. Arnold, O. Sima, Appl. Radiat. Isot., Vol. 61, No. 2-3, 117—121, 2004

5.                 Efficiency calibration of high volume samples using the GESPECOR software, O. Sima, I. L. Cazan, L. Dinescu, D. Arnold, Appl. Radiat. Isot., Vol. 61, No. 2-3, 123—127, 2004

6.                 Detection and imaging of atmospheric radio flares from cosmic ray air showers, H. Falcke,... O. Sima, ...D. Zimmermann, Nature, Vol. 435, 133-136, 19 May 2005

7.                 Primary energy estimation and mass discrimination by EAS lateral charged particle distributions simulated for KASCADE-Grande, I.M. Brancus, B. Mitrica, G. Toma, O. Sima, H. Rebel, A. Haungs, A.F. Badea, J. Oehlschlaeger, Int. J. Mod. Phys. A, Vol. 20, No. 29, 6784–6786, 2005

8.                 Tests of hadronic interaction models by data of the KASCADE-Grande air-shower experiment, A. Haungs, … O. Sima, … J. Zabierowski, Czech. J. Phys., Vol. 56, A241-A259, Suppl. A, 2006

9.                 Radio detection of cosmic rays with LOPES, A. Horneffer, .. O. Sima, …D. Zimmermann, Int. J. Mod. Phys. A, Vol. 21, Suppl. 1, 168–181, 2006

10.              Combined LOPES and KASCADE-Grande data analysis, A. Haungs, .. O. Sima, …D. Zimmermann, Int. J. Mod. Phys. A, Vol. 21, Suppl. 1, 182–186, 2006

11.              Absolute calibration of the LOPES antenna system, S. Nehls, .. O. Sima, …D. Zimmermann, Int. J. Mod. Phys. A, Vol. 21, Suppl. 1, 187–191, 2006

12.              Advanced detection methods of radio signals from cosmic rays for KASCADE-Grande and Auger, H. Gemmeke, .. O. Sima, …D. Zimmermann, Int. J. Mod. Phys. A, Vol. 21, Suppl. 1, 242–246, 2006

13.              Calculation of coincidence summing corrections for X-ray peaks and for sum peaks with X-ray contributions, D. Arnold, O. Sima, Appl. Radiat. Isot., Vol. 64, No. 10-11, 1297-1302, 2006

14.              Progress in air shower radio measurements: Detection of distant events, W. D. Apel, .. O. Sima, .. D. Zimmermann, Astropart. Phys., Vol. 26, No. 4-5, 332-340, 2006

15.              Radio detection of Cosmic Rays with LOPES, C. Grupen, … O. Sima, ... D. Zimmermann, Braz. J. Phys., Vol. 36, No. 4A, 1157-1164, 2006

16.              Radio emission of highly inclined cosmic ray air showers measured with LOPES, J. Petrovic, … O. Sima, … D. Zimmermann, Astron. Astrophys. Vol. 462 (1) 389-395, 2007

17.              Status of the KASCADE-Grande experiment, F. Di Piero, … .O. Sima, … D. Zimmermann, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. Vol. 165, 289-293, 2007

18.              Radio detection of cosmic air showers with LOPES, T. Huege, … O. Sima, … D. Zimmermann, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. Vol. 165, 341-348, 2007

19.              Amplified radio emission from cosmic ray air showers in thunderstorms, S. Buitink, … O. Sima, … D. Zimmermann, Astron. Astrophys. Vol. 467 (2) 385-3945, 2007

20.              Comparative performance of INAA and other spectroscopy techniques in the elemental analysis of stainless steel materials, Em. Cincu, I. Manea, V. Manu, D. Barbos, O. Sima, I. Gustavsson, P. Vermaercke, N. Vajda, Zs. Molnar, H. Polkowska-Motrenko, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol. 274, No. 1, 199—205, 2007

21.            Experimental and simulated studies for the calibration of a radioactive waste assay system, M. Toma, O. Sima, C. Olteanu, Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res., A Vol. 580, No. 1, 391—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  2 - / Formular A2.2

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

 

Funcţia in cadrul Proiectului: membru

1. Nume:   Stanca

2. Prenume:     Denis Iulian

3. Data si locul naşterii:  18.03.1984 Bucuresti

4. Cetăţenie:  română

5. Stare civila:  necăsătorit

6. Studii:

Instituţia

Liceul Teoretic Ion Neculce, Bucuresti

Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti

Facultatea de Fizica,

Universitatea Bucuresti

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

09.1999 - 06.2003

10.2003 – 06.2007

10.2007 – 06.2009

Grade sau diplome obţinute

Diploma de Bacalaureat
Diploma de Licentă
Diploma de Masterat

 

Instituţia

Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti

 

 

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

10.2009 - prezent

 

 

Grade sau diplome obţinute

Studii de doctorat

 

 

 

7. Titlul ştiinţific:

8. Experienţa profesionala:

Perioada:

de la …..

(luna, anul)

pana la …..

(luna, anul)

 

 

 

 

Locul:

 

 

 

 

Instituţia:

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

 

 

Descriere:

 

 

 

 

9. Locul de munca actual si funcţia:

10 . Vechime la locul de munca actual:

11. Brevete  de invenţii:

12. Lucrări elaborate si / sau publicate (se anexează memoriul de activitate şi lista lucrărilor publicate în domeniile Programului):

 

-            “TL emision of irradiated salt and cosmic ray showers”, poster prezentat la sesiunea de       prezentari Astroparticule in Romania, octombrie 2009

-            “Thermoluminiscent Characteristics of Irradiated Salt”, lucrare prezentata la Sesiunea Stiintifica Anuala a Facultatii de Facultatii de Fizica 2009

-            “On the LAGUNA Experiment. Chances of the Romanian proposal to instal GLACIER detector in the salt mine “Unirea” from Slanic Prahova”, lucrare prezentata la Sesiunea Stiintifica Anuala a Facultatii de Facultatii de Fizica 2009

-            “Detectori si sisteme de detectie pentru experimente subterane de fizica astroparticulelor”, Lucrare de Dizertatie 2009

-            Participant al Summer student practice in JINR fields of research , Dubna, Rusia, iulie 2008

-            “Mai multe teorii, o singura problema: Gravitatia”, Lucrare de Licenta 2007

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

14. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza

15. Alte competente: programare C, C++, sisteme de operare(Windows, Linux)

16. Specializări si calificări:

17. Experienţa acumulata in alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada: de la... până la...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Alte menţiuni:

 

 

Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

 

 

            Data completării:                                                                                Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  2 - / Formular A2.2

 

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

Funcţia in cadrul Proiectului: membru

1. Nume:   Păduraru

2. Prenume:     Cătălin Alexandru

3. Data si locul naşterii:  09.01.1985 Bucuresti

4. Cetăţenie:  română

5. Stare civila:  necăsătorit

6. Studii:

Instituţia

Liceul Octav Onicescu, Bucuresti

Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti

Facultatea de Fizica, Universitatea Pais Vasco, Spania

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

09.2000 - 06.2004

09.2004 – 06.2009

09.2005 – 06.2007

Grade sau diplome obţinute

Diploma de Bacalaureat
Diploma de Licentă
Studii de licenta

 

Instituţia

Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti

 

 

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

09.2009 - prezent

 

 

Grade sau diplome obţinute

Studii de masterat

 

 

 

7. Titlul ştiinţific:

8. Experienţa profesionala:

Perioada:

de la …..

(luna, anul)

pana la …..

(luna, anul)

 

 

 

 

Locul:

 

 

 

 

Instituţia:

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

 

 

Descriere:

 

 

 

 

9. Locul de munca actual si funcţia:

10 . Vechime la locul de munca actual:

11. Brevete  de invenţii:

12. Lucrări elaborate si / sau publicate (se anexează memoriul de activitate şi lista lucrărilor publicate în domeniile Programului):

-          Proiectul LAGUNA. Obiective generale şi condiţii de instalare. Oferta României: Salina Slănic-Prahova”, Lucrare de Licenta 2009

-          contributii la seminariile lunare din cadrul Facultatii de Fizica

-          contributie la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice 2009, “2009 Annual Scientific Conference” abstract 5.18

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

14. Limbi străine cunoscute: engleza, spaniola

15. Alte competente: membru al Societatii Astronomice Romane de Meteori cu participarea la cele mai importante proiecte romanesti in domeniu.

16. Specializări si calificări:

17. Experienţa acumulata in alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada: de la... până la...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Alte menţiuni:

-          Am avut ocazia să fiu asistentul unui astronom profesionist pe parcursul unei zile de cercertare într-unul din cele mai mari observatoare astronomice din Europa.

-          Am proiectat si construit peste 20 de telescoape astronomice cu diametre între 114mm şi 340mm precum şi diverse monturi şi accesorii astronomice.

 

 

Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

 

 

            Data completării:                                                                                    Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  2 - / Formular A2.2

 

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

Funcţia in cadrul Proiectului: Executant

1. Nume:   EŞANU

2. Prenume:  Tiberiu  

3. Data şi locul naşterii:  12.09.1981, Slobozia, Ialomiţa

4. Cetăţenie:  Română

5. Stare civilă:  Necăsătorit

6. Studii:

Instituţia

Liceul Teoretic Carol I, Feteşti

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

09.1995- 06.1999

10.1999- 06.2003

10.2003-12.2004

Grade sau diplome obţinute

Diploma de Bacalaureat

Diplomă de licenţă

Masterat în Fizică

7. Titlul ştiinţific: Fizician

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

01.11.2005- prezent

 

Locul:

Bucureşti

 

Instituţia:

Universitatea din Bucureşti

 

Funcţia:

Doctorand cu frecvenţă

 

Descriere:

Participant la o serie activitati in cadrul unor colaborari internationale: MARUSYA- Dubna, BRAHMS- SUA.

Participant la toate activitatile de cercetare in calitate de executant la o multitudine de proiecte de cercetare precum şi participarea la realizarea unei reţele GRID în cadrul Grupului de Fizică Nucleară Relativistă  din Faculatea de Fizică.

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Catedra de Fizică atomică şi nucleară, Doctorand cu frecvenţă

10. Vechime la locul de muncă actual: 2 ani

11. Brevete  de invenţii: Nu

12. Lucrări elaborate şi/sau publicate (se anexează – lista lucrarilor elaborate/publicate trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

14. Limbi straine cunoscute: engleză, franceză

15. Alte competenţe: Operare PC Windows 9x/2000/Me/XP, Linux, Origin, HTML.

16. Specializări şi calificări: Absolvent al Şcolii de Vară “SUMMER SCHOOL PRACTICE IN NUCLEAR PHISYCS”, 07-08 2003, DUBNA

 

17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:

1.Algoritmi pentru reconstructia de imagini in tomografia cu pozitroni - PETTOF

Executant

2003 - 2005

Contract CERES nr. 3-104/ 6.11.2003

2.Evoluţie Hubble, hadronizare şi nucleosinteză. Informaţii asupra “Exploziei primordiale” (Big Bang) din ciocniri nucleare - HUBBLE

Executant

2004 - 2006

Contract AEROSPATIAL nr.112/20.IX.2004

3.Studiul fenomenelor fizice complexe prin metode de calcul distribuit de înaltă performanţă - COMCIP

Executant

                  2005 - 2008

Contract CEEX2005 – Programul CERES

4.Sistem satelitar permanent cu traiectorie contolata la joasa altitudine - SISATJA

Executant

2005 - 2008

Contract CEEX2005 – Programul Aerospatial

5.Analize ultrasensibile AMS de profilare in adancime a concentratiilor de tritiu si deuteriu cu aplicatii in Fizica mediului la proceduri de detritiere si in diagnoza experimentelor de fuziune - AMS

Executant

2005 - 2007

Contract CEEX2005 – Programul CALIST

6.Tomografie in Arheometrie

Executant

2005 - 2007

Contract CEEX2005 – Programul CERES

7. Evoluţie Hubble, hadronizare şi nucleosinteză. Informaţii asupra “Exploziei primordiale” (Big Bang) din ciocniri nucleare - HUBBLE

Executant

2004/2006

Contract AEROSPATIAL nr.112/20.IX.2004

8. Studiul fenomenelor fizice complexe prin metode de calcul distribuit de înaltă performanţă - COMCIP

Executant

2005-2008

Contract CEEX2005 – Programul CERES

9. Sistem satelitar permanent cu traiectorie contolata la joasa altitudine - SISATJA

Executant

   2005-2008

Contract CEEX2005 – Programul Aerospatial

10. Analize ultrasensibile de profilare in adancime a concentratiilor de tritiu si deuteriu cu aplicatii in Fizica mediului la proceduri de detritiere si in diagnoza experimentelor de fuziune - AMS

Executant

   2005-2007

Contract CEEX2005 – Programul CALIST

11. QGPBB

Asistent cercetare

Contract CEEX2006

12. EXATOM

Asistent cercetare

Contract CEEX2006

13. FARRA

Asistent cercetare

Contract CEEX2006

14. PROFIZNUC

Asistent cercetare

Contract CEEX2006

15.ROEUSEN

Asistent cercetare

Contract CEEX2006

16. MAPERACID

Asistent cercetare

Contract CEEX2006

17. REEHUC

Asistent cercetare

PN II/2007

18. NUFAR

Asistent cercetare

PN II/2007

19. ROCOSMICS

Asistent cercetare

PN II/2007

20. PROCEEX

Asistent cercetare

PN II/2008

 

 

 

 

 

 

 

18. Alte menţiuni:

-Participant la un Contract Internaţional (MARUSYA) pe baza Colaborării Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii din Bucureşti cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, DUBNA-Rusia;

-Participant la achizitia de date experimentale de la experimentul international BRAHMS- RHIC, Brookhaven, SUA in perioada 23 mai- 15 iunie 2006;

Participant la Conferinta Internationala de Fizica la Energii Inalte 2006 , Moscova- Rusia

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

 

                                                                                    Semnătura

 


ANEXA III/ Formular C1

la contractul de finanţare nr……/………………

 

 

C1 - SPECIFICATIA FINANCIARA- Universitatea Bucuresti

la contractul de finanţare nr. …………………….

- lei -

 

 

Total*

 

2008

2009

2010

I.Bugetul pentru realizarea proiectului, total,

din care:

1. Tariful pentru realizarea proiectului, Finanţat de la bugetul de stat

     din care(conform Tabelului 1 anexă la HG 1579/2002):

1.     Cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare

2.     Diseminare de informaţii

2.1 Reţele de calculatoare

2.2 Software

2.3 Publicaţii specifice domeniului ştiinţei, tehnologiei şi inovării

2.4Alte materiale de informare

2.5Manuale şi alte asemenea

3.     Manifestări

3.1   Atelier de lucru

3.2   Masă rotundă, colocviu

3.3   Sesiune de comunicări ştiinţifice

3.4  Simpozion

3.5  Conferinţă

5.     Dezvoltarea cunoştinţelor

5.1 Cursuri şi instruiri

5.2 Seminarii

5.5 Documentaţii

5.6 Acces la instalaţii naţionale

7.    Dezvoltare instituţională

7.1 Echipamente pentru cercetare-dezvoltare

7.2 Calculatoare electronice, echipamente periferice

7.3 Aparatură, birotică

7.5 Autolaborator

8.     Evaluarea performanţelor

8.1   Testare; verificare; încercări

8.2   Măsurători

8.3   Analize

8.4   Omologări

8.5   Altele similare

10.   Sinergie şi dezvoltare locală

10.2 Centru de Inovare şi Incubare

10.3 Centru de Transfer Tehnologic

10.4 Centru de Legături cu Industria

10.5 Centru de Difuzie a Inovării

10.6 Centru de Informare

10.7 Centre de dezvoltare a resurselor umane

11.   Stimularea întreprinderilor şi difuzia inovării

11.2 Sprijin pentru achiziţia de brevete şi invenţii

11.4 Proiect tehnologic inovativ

      13. Servicii   

              13.2 Consultanta/asistenta tehnica        

              13.6 Anchete

              13.9 Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, întreţinere, reparaţii

      14. Sprijin logistic

              14.1 Transport

              14.2 Diurna

              14.3 Cazare

              14.12 Telecomunicatii si posta

              14.13 Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile

                        Materii prime

65000

 

65000

 

39050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25950

15600

3690

5160

 

1500

 

35000

 

35000

 

28050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6950

3600

1190

1660

 

500

 

30000

 

30000

 

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19000

12000

2500

3500

 

1000

II. Deviz cadru, anexa la prezenta specificatie financiara

 

 

 

 

Total

65000

 

35000

30000

Datele se confirma pe raspunderea noastra

 

 

RECTOR                                                    Responsabil  Proiect                           Contabil Sef

 

Prof.Dr. Ioan PANZARU                         Prof.Dr.Alexandru JIPA                      Ec. Adrian ALBU


 

ANEXA III /Formular C2

la contractul de finanţare nr……/………………

 

 

C2- DEVIZ CADRU- Universitatea Bucuresti

la contractul de finanţare nr. 60 EU- AS LAGUNA

conform Tabelului 2 anexa la normele aprobate prin HG 1579/2002                                                                                                                                                                                                                                   - lei-

 

 

TOTAL

2008

2009

2010

 I.

Cheltuieli directe :

54,167

 

29,167

25,000

1

1. Cheltuieli de personal

52,667

 

28,667

24,000

 

1.1.  Cheltuieli salariale

28,217

 

22,217

6,000

 

1.1 .1.Cheltuieli cu salariile (salariul brut)

22,122

 

17,418

4,704

 

1.1.2  Contribuţii

6,095

 

4,799

1,296

 

    a.  CAS 20,8%

4,601

 

3,623

978

 

    b.  Şomaj 0,5%

111

 

87

24

 

    c.  CASS 5,2%

1,151

 

906

245

 

    d. Fond risc accidente (conf. Cod CAEN)

44

 

35

9

 

e. FNUASS 0,85%

188

 

148

40

 

f. Fond pentru garantarea platii creantelor salariale

0

 

 

 

 

1.3 Alte cheltuieli de personal

24,450

 

6,450

18,000

 

    a. deplasări, detaşări,  transferuri in tara

2,000

 

 

2,000

 

    b. deplasări, detaşări, transferuri in străinătate

22,450

 

6,450

16,000

 2

Cheltuieli materiale şi servicii

1,500

 

500

1,000

 

2.1 Materiale, materii prime

1,500

 

500

1,000

 

2.2 Lucrări şi servicii executate de terţi din care:

0

 

0

0

 

   a. colaboratori

0

 

 

 

 

   b. teste, măsurători, analize

0

 

 

 

 

   c. omologări

0

 

 

 

 

   d. amenajare spaţiu interior

0

 

 

 

 

   e. studii, anchete statistice

0

 

 

 

 

   f. asistenţă tehnică, consultanţă

0

 

 

 

3

Alte cheltuieli specifice proiectului

0

 

 

 

 II

Cheltuieli indirecte : regia 20%

10,833

 

5,833

5,000

 

III

Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii :

0

 

0

0

 

1. echipamente pentru cercetre-dezvoltare ;

0

 

 

 

 

2. mobilier aparatura ;

0

 

 

 

 

3. calculatoare electronice si echipamente periferice ;

0

 

 

 

 

5. mijloace de transport ;

0

 

 

 

 

6.studii pentru obiective de investitii.

0

 

 

 

 

Total tarif (valoare contract) I+II+III

65,000

 

35,000

30,000.00

1) Datele se confirmă pe răspunderea noastră.

2) Se vor preciza pentru ,,Cheltuielile indirecte’’ metoda de calculaţie si cheia de repartizare a acestora.

3)Se va preciza dacă contractorul este sau nu plătitor de TVA şi dacă TVA-ul este dedus.

 

Pentru „cheltuieli indirecte: regia” metoda de calcul este 20% din totalul cheltuielilor directe (pct.I).

Universitatea Bucuresti nu  este plătitor de TVA (TVA nedeductibil).

 

 

 

RECTOR                                                                    Responsabil  Proiect                           Contabil Sef

 

Prof.Dr. Ioan PANZARU                                         Prof.Dr.Alexandru JIPA                      Ec. Adrian ALBU


 

ANEXA