PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI

 

„Procesarea datelor experimentale obtinute la energii ultra-relativiste prin intermediul tehnologiilor de clusterizare si calcul distribuit” – PROCEEX

 

-    Structură cadru-

 

 

 

 

Anul

 

 

 

Denumire Etape/ Denumire Activităţi

 

 

Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat

 

 

 

Organizatia executanta

 

 

 

Termene

 

 

 

 

Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor

 

Necesar  resurse financiare *)

(Valoare in lei)

 

 

 

 

Total

Din care

Finanţare

din bugetul Programului  4

 

Finanţare

din alte surse

(cofinanţare)

În lei

2009

Etapa I : Studiul sistemelor de procesare distribuita si evaluarea eficientei de utilizare in analiza datelor provenite din experimente HEP

 

 

15.01.2009

Rapoarte, note, comunicari

122.614

122.614

0

 

Activitate I.1  CO Examinarea detaliata a solutiilor de analiza folosite in marile experimente de energii inalte.

A.2.1

ISS

15.01.2009

Rapoarte, note, comunicari

72.614

72.614

0

 

Activitate I.2  P2

Studiul comparativ al performantei sistemelor de analiza de date

A.2.1

IFIN-HH

15.01.2009

Rapoarte, note, comunicari

50.000

50.000

0

2009

Etapa II : Implementarea locala a unui sistem de calcul distribuit de analiza a datelor provenite din experimente la energii inalte

 

 

30.11.2009

Rapoarte, note, comunicari

65.390

65.390

0

 

Activitate II.1 CO

Achizitia si instalarea sistemului de calcul distribuit.

A.3.4

A.3.5

ISS

30.11.2009

Rapoarte, note, comunicari

65.390

65.390

0

2010

Etapa III : Testarea si optimizarea procesului de analiza paralela a datelor in sistemul de calcul distribuit

 

 

10.12.2010

Rapoarte, note, comunicari

323300

323300

 

 

Activitate III.1 CO

Proiectarea si testarea unei infrastructuri de analiza pe sistemul implementat. Optimizarea fluxului de date pentru cazuri specifice.

A.2.2

A.2.6

ISS

 

Rapoarte, note, comunicari

251260

251260

 

 

Activitate III.2 : P1

Implementarea unor teste de functionalitate si monitorizare in acest sistem

A.3.6

UB-FF

 

Rapoarte, note, comunicari

23700

23700

 

 

Activitate III.3 : P2

Elaborarea de studii de interconectivitate cu sisteme deja existente si a modalitatilor de transport de date si informatii intre acestea.

A.2.1

A.3.6

IFIN-HH

 

Rapoarte, note, comunicari

48340

48340

 

2011

Etapa IV : Utilizarea cadrului de analiza specific experimentului ALICE si testarea sistemului de calcul distribuit pentru procesarea datelor simulate

 

 

10.03.2011

Rapoarte, note, comunicari

400000

400000

 

 

Activitatea IV.1 CO

Folosirea infrastructurii de analiza pe datele simulate si experimentale existente.

A.2.6

A.2.7

 

ISS

 

Rapoarte, note, comunicari

400000

400000

 

2011

Etapa V : Studiul in  sistem paralel de calcul a producerii de jeturi in evenimentele simulate Monte Carlo proton-proton la energiile de 0.9 si 14 TeV

 

 

10.06.2011

Rapoarte, note, comunicari

614310

614310

 

 

Activitatea V.1 CO

Executia in mediu distribuit de calcul a algoritmilor de simulare si reconstructie pentru interactiile proton – proton  la energiile de 0,9 si 14 TeV.Prelucrarea si analiza datelor in scopul profilarii fenomenului de jeturi in aceste interactii.

A.2.6

A.3.6

A.1.1

ISS

 

Rapoarte, note, comunicari

388350

388350

 

 

Activitate V.2 : P1

Estimarea utilizarii cadrului de analiza ca model general de prelucrare de date.

A.2.6

UB-FF

 

Rapoarte, note, comunicari

74300

74300

 

 

Activitate V.3 : P2

Evaluarea calitativa si cantitativa a utilizarii in regim de productie a intregului sistem implementat.

A.2.6

A.3.2

A.3.6

IFIN-HH

 

Rapoarte, note, comunicari

151660

151660

 

2011

Etapa VI : Analiza producerii de jeturi in evenimentele simulate Pb-Pb

 

 

16.09.2011

 

474.386

474.386

0

 

Activitatea VI.1 CO

Simularea de evenimente Pb – Pb la energiile  specifice de 5 TeV, reconstructia semnalului in detectori si evaluarea rezultatelor.

A.1.1

A.2.6

A.3.6

ISS

 

Rapoarte, note, comunicari

422.386

422.386

0

 

Activitate VI.2 P1

Studiul parametrilor globali ai fenomenului de jeturi in evenimentele simulate Pb-Pb

A.1.1

A.2.6

A.3.6

UB-FF

 

Rapoarte, note, comunicari

52.000

52.000

0

  *)          Totalul fondurilor financiare, pentru a asigura resursele necesare proiectului

 

Director ISS                                                                                                                                                             Director de proiect

                  Dr. Ing. Dumitru HASEGAN                                                                                                                                         Dr. Ing. Dumitru HASEGAN