INAPOI 
 ENGLISH 
 STATUTUL CENTRULUI 
 PROIECTE IN DERULARE 
 PERSONALUL CENTRULUI 
 COLABORARI 
 ACHIZITII 2011 
 CONTACT 
 MANIFESTARI STIINTIFICE 
 RAPOARTE STIINTIFICE 
 ANUNTURI 
 Actualizat 06.07.2012 

STATUTUL CENTRULUI DE CERCETARE
"Materia nucleara in conditii extreme"


I. Obiective si activitate

Centrul de cercetare-dezvoltare pentru "Materie nucleara in conditii extreme" reprezinta un organism independent subordonat direct Universitatii din Bucuresti, prin Facultatea de Fizica. Activitatea centrului este orientata in domeniile urmatoare:
(i) cercetare stiintifica fundamentala (experiment si fenomenologie);
(ii) cercetare stiintifica aplicata;
(iii) instruire si perfectionare in domenii de cercetare de interes pentru centru;
(iv) colaborare cu alte organisme similare din tara si strainatate (implicare in experimente mari de interes reciproc, schimb de vizite de lucru, realizare in comun de proiecte de cercetare, etc).
Activitatea centrului se bazeaza pe principiul autofinantarii. Prin activitatile care se vor derula la nivelul centrului de cercetare se va dezvolta colaborarea intre cadrele didactice, cercetatorii si studentii cu preocupari comune din diferite ramuri ale Fizicii nucleare, ceea ce va permite cresterea calificarii specialistilor din domeniu. Una dintre preocuparile de interes major o va constitui dotarea cu mijloace experimentale moderne, tehnica de calcul, coduri de simulare si programe de prelucrare. Va creste astfel numarul lucrarilor de diploma, lucrarilor de dizertatie si tezelor de doctorat de mare valoare. Atingerea unor conditii de nivel european ar putea permite atragerea unor tineri din alte state la activitatea centrului. Prin crearea centrului si prin activitatile de cercetare stiintifica care se vor derula aici se va permite cresterea eficientei activitatilor de cercetare si a dotarilor, strāngerea legaturilor cu institutele de cercetare de profil, precum si dezvoltarea legaturilor internationale in scopul integrarii europene. Intreaga activitate a centrului se va derula prin intermediul catedrei de Fizica atomica si nucleara.

II. Organizare

Centrul de cerectare-dezvoltare "Materie nucleara in conditii extreme" este structurat, pe plan organizatoric, astfel:
A. Compartiment de conducere - format din Director (1 post) si Director Stiintific (1 post)
B. Compartiment de cercetare-dezvoltare - 10 pozitii de cercetare
C. Compartiment de instruire si perfectionare in Fizica nucleara - 10 pozitii
D. Compartiment pentru colaborari interne si internationale - 3 pozitii
E. Compartiment pentru baze de date, simulari si programe de calcul si analiza - 7 pozitii

III. Atributiile compartimentelor

III.1. Atributiile compartimentului de cercetare-dezvoltare

Acest compartiment are ca atributie de baza derularea activitatilor de cercetare fundamentala si aplicata in domeniul investigarii comportarii materiei nucleare aflate in diferite conditii de densitate si temperatura. Rezultatele obtinute prin aceste cercetari stiintifice vor fi publicate in reviste de specialitate din tara si din strainatate, vor fi prezentate la conferinte nationale si internationale. Pe baza lor vor putea fi dezvoltate, acolo unde este cazul, aplicatii de interes. O alta atributie a compartimentului de cercetare-dezvoltare este legata de implementarea si dezvoltarea unor coduri de simulare, precum si de realizarea unor programe de calcul care sa permita prelucrarea rapida a rezultatelor experimentale obtinute cu ajutorul instalatiilor experimentale proprii sau in cadrul unor colaborari nationale si/sau internationale Membrii centrului de cercetare-dezvoltare cu preocupari in domeniul aplicatiilor se vor preocupa de transferarea rezultatelor obtinute catre institutiile interesate (probleme legate de energetica nucleara, deseuri radioactive, caracterizarea unor materiale de interes, protectia mediului, arheologie nucleara etc). De asemenea, se va urmari organizarea unor intalniri de lucru pe teme de interes, la nivel national si international.

III.2. Atributiile compartimentuluide instruire si perfectionare in Fizica nucleara

Obiectivele majore ale acestui compartiment sunt urmatoarele:

(i) Asigurarea conditiilor necesare pentru realizarea unor teze de doctorat, lucrari de dizertatie si lucrari de specializare postuniversitara in domeniul Fizicii nucleare si Fizicii particulelor elementare.
(ii) Organizarea unor cursuri postuniversitare pentru persoane care doresc sa se specializeze in domeniul Fizicii nucleare si Fizicii particulelor elementare.
(iii) Elaborarea de cursuri postuniversitare si a unor caiete de laborator pentru cursurile postuniversitare de profil.
(iv) Organizarea unor scoli de vara

III.3. Atributiile compartimentului pentru colaborari interne si internationale

Activitatea acestui compartiment se va axa, in principal, pe urmatoarele directii:
(a) Identificarea institutiilor interesate in colaborari pe directiile de activitate ale centrului de cercetare-dezvoltare.
(b) Contactarea organizatiilor si/sau persoanelor care ar putea utiliza, ca aplicatii, rezultatele cercetarilor stiintifice desfasurate in cadrul centrului.
(c) Mentinerea si dezvoltarea colaborarilor stiintifice nationale si internationale existente; se va avea in vedere realizarea unor schimburi de specialisti, organizarea de intālniri de lucru, scoli de profil, publicarea si comunicarea de rezultate obtinute in comun.
(d) Initierea de colaborari stiintifice noi, atat in cadrul unor programe de cercetare nationale (CEEX, CNCSIS), cat si in cadrul unor programe de cercetare stiintifica internationale (cum sunt cele initiate de NATO, UE, DOE (SUA) etc).

III.4. Atributiile compartimentului pentru baze de date, simulari si programe de calcul si analiza

Cele mai importante atributii ale acestui compartiment sunt:
(i) Asigurarea unor informatii bibliografice serioase din domeniul de interes si crearea unei baze bibliografice proprii, in forma electronica.
(ii) Implementarea codurilor de simulare majore din domeniul Fizicii nucleare si Fizicii particulelor elementare; se va avea in vedere crearea de manuale de utilizare specifice fiecarui cod, cu respectarea cerintelor manualului de baza al codului.
(iii) Realizarea unui set de programe de analiza a datelor experimentale primare si asigurarea, acolo unde este cazul, a compatibilitatii cu programele folosite de colaboratori interni si/sau externi.
(iv) Crearea unor baze de date experimentale proprii, cu utilizatori multipli.
(v) Mentinerea unor legaturi stabile cu bazele de date ale colaboratorilor.

IV. Conducerea activitatilor de cercetare

IV. Consiliul Stiintific
Centrul de cercetare va fi condus de un Consiliu Stiintific format din 5 persoane. Acest consiliu este format din coordonatorii celor 4 compartimente si din directorul centrului. Membrii fiecarui compartiment isi aleg coordonatorul. Fiecare compartiment propune un candidat pentru functia de director. Alegerea este pe o perioada de 3 ani. Directorul centrului este, pentru primul mandat, cel care face propunerea de infiintare a centrului, anume: Prof.univ.dr. Alexandru JIPA. Consiliul Stiintific alege si directorul stiintific, dintre membrii. Sedintele Consiliului Stiintific sunt lunare.

IV.2. Functii de conducere si administratie ale centrului

Functiile de conducere sunt:
Directorul Centrului (Profesor universitar, CS I)
Directorul Stiintific (Profesor universitar sau Conferentiar universitar, CS I sau CS II )
Coordonatorii de compartimente (4 pozitii - Profesor universitar sau Conferentiar universitar, CS I sau CS II)

IV.3. Functii de executie ale centrului
Functiile de executie sunt:
Cercetatori stiintifici - 40
CS I - 11
CS II - 6
CS III- 4
CS - 4
Asistent de cercetare- 8
Tehnician I- 2
Tehnician II- 1

Se preconizeaza ca minim 30 % din pozitiile centrului sa fie ocupate de membrii corpului didactic al facultatii, prin cumul in cercetare (norma intreaga sau jumatate de norma), iar restul personalului sa fie constituit din persoane cu functia de baza in cercetare.